Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Aktiv omsorg - nytt opplæringsprogram

Kultur, aktivitet og trivsel er stikkordene i opplæringsprogrammet i Aktiv Omsorg som nå tilbys i alle fylker.

14.03.2013

KreativOmsorg 2013 - meld deg på nå!

I år arrangeres KreativOmsorg i Molde 17. - 18. april. La deg inspirere av presentasjoner om rehabilitering og aktivitet for personer med demens - og ta med deg de gode ideene tilbake til din arbeidsplass.

06.03.2013

Konst som medicin mot demens

Idag invigs ett museiprojekt för demenssjuka, på flera håll i landet, kallat Möten med minnen, bland annat på Göteborgs konstuseum. Konstverk ur museets samlingar har valts ut som demenssjuka tillsammans med någon annan blir visade och kan samtala kring. (Bilde fra KreativOmsorg i Drammen 2012)

12.02.2013

Ungdom i sommerjobb på sykehjem

Ungdom kan være en nyttig ressurs på sykehjemmet i sommermånedene når mange av de fast ansatte er på ferie.

30.01.2013

Sittedans

Sittedans skaper trivsel og bidrar til bedre kondisjon, koordinering og styrket muskulatur. Musikk, sang og rytme kan stimulere erindring og skape ro.

30.01.2013

Kreativ gårdsdrift

På Sætregården øverst i Hordvik utenfor Bergen er det rom for mange besøkende. Alle aktiviteter for gjestene på denne idylliske gården er lystbetont.

30.01.2013

Frivillig arbeid - Vang Jakt og fiskeforening

Fagforbundet har i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund startet et prosjekt hvor lokallagene tar med eldre fra sykehjem ut på tur et par ganger i året.

30.01.2013

Sansehagen - en oase på Manglerud

Det behøver ikke å være vanskelig og uoppnåelig å bygge opp en sansehage på arbeidsplassen. Men det forutsetter at minst en av de ansatte har interesse for å sette i gang, med støtte fra leder.

30.01.2013

Musikkterapi og omsorgssang

Musikk er et godt utgangspunkt for samvær og kommunikasjon. I tillegg skaper musikk trivsel. Musikk og sang kan være nyttige verktøy på sykehjem, spesielt i utfordrende situasjoner.

30.01.2013

Aktivitetsdosetten - en metode tilpasset den enkelte

Aktivitetsdosetten er utviklet av fysioterapeut Lone Koldby ved Øyane sykehjem i Stavanger i 2009. Metoden tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov. Visjonen er at aktiviteter og stimuli skal få like høy prioritet som det å gi medisin. Ved å bruke metoden systematisk, øker trivselen og livsgleden. Bruk av metoden har vært med på å lindre smerte og forhindre uro.

30.01.2013