Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Bedre og bedre dag for dag (fagbladet.no)

Hver uke ror de utpå et av vannene i Østmarka og sykler til en kjent europeisk by. Alltid med Mette Nordberg og Danse-Lars som faste følgesvenner. Og hver eneste uke avslutter de sittedansen med «Bedre og bedre dag for dag».

13.06.2016

  Gamle bilder hjelper på husken (fagbladet.no)

Da Jette Fuglsangs mor flyttet inn på sykehjem, oppdaget hun at de unge pleierne ikke kjente byen slik den var før. Dermed falt mange temaer for samtaler bort.

07.12.2015

Lærerikt besøk i demenslandsby

Styret i Seksjon helse og sosial var i begynnelsen av oktober på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i Wesp utenfor Amsterdam. Besøket var i regi av The European Council of Practical Nurses (EPN).

22.10.2015

  – Det går så godt (fagbladet.no)

Brukerne med demens blir møtt med vennlige smil og full aksept når de kommer til dagsenteret i Svolvær. «Det går så godt» er replikken som forteller at det ikke er så farlig om man har glemt eller misforstått ett og annet.

01.10.2015

Pårørendeprogrammet

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?

23.09.2015

  Kultur som beveger, berører og begeistrer

Landskonferanse i Aktiv omsorg 2015 Sted og tid: Drammen, Hotel Ambassadeur, 18. – 19. november

22.09.2015

Hvorfor sittedans i eldreomsorg?

Det er vanskelig å være mentalt passiv når man er fysisk aktiv, sier danselærer Jette Fuglsang fra Danseløvenes verksted. I 1995 begynte hun å innføre sittedans i eldreomsorgen etter modell fra "Spillefuglen" i Danmark.

07.07.2015

KreativOmsorg '15: Klokkeklovner inntar sykehjemmene

Sang og skuespill setter følelser og smil i beredskap hos beboere og ansatte. KlokkeKlovnene er tilstede for sårbare gamle som er isolerte på grunn av demens.

15.04.2015

KreativOmsorg '15: Gjør dagene aktive

Bodø kommune legger til rette for at innbyggerne skal ha et aktivitetstilbud gjennom tilbudet Aktiv Hverdag. De har fokus på å skape en sosial arena, gi folk økt selvtillit - og bedre helse.

14.04.2015

KreativOmsorg '15: Vil lete fram de små gleder i hverdagen

- Jeg har en gnagende mistanke om at måltidene er bestemt av turnusen - og ikke av behovet til brukerne og pasientene, sier Steinar Barstad i sitt åpningsforedrag.

14.04.2015