Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

Dyrepleiere og klinikkassistenter - 2018-2020

Hefte

Last ned

Last ned

Helse - og omsorgsoverenkomsten nr. 481

Brosjyre

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021

Må bestilles fra postavdelinga.

Hefte

Logg inn og bestill

Logg inn og bestill

Overenskomst for Ambulansefirmaer, NHO avt. 118 - 2020-2022

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Tariffavtale for frisører - 2018-2020

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Tariffavtale for frisører - 2020-2022

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Dok 24 - Avtalesamling Oslo kommune gjeldende fra 2002

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Dok 25 - Overenskomster i Oslo kommune 2020-2022

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Hovedavtale og hovedtariffavtale 2018-2020 PBL.

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill