Til hovedinnhold

Yrkesprofilering- Kontorfagarbeider på Dokumentsenteret

Kontorfagarbeider, Ida Wehus Pedersen

Kontorfagarbeider, Ida Wehus Pedersen (Foto: Fagforbundet)

Hva jobber de med i et arkiv? Og hvilken utdanning må du ha for å jobbe med arkivering? Fagforbundet har hatt en hyggelig samtale med vårt medlem Ida Wehus Pedersen som er Arkivar ved Kragerø kommune.

10.01.2023 av Carol Nyland Rasmussen
Sist oppdatert: 10.01.2023

Hva er en arkivars jobb, funksjon og oppgaver? 
Arkivarers oppgave er å sørge for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig. Vi ser til at alt av e-poster, papirpost og andre innkommende brev blir enten journalført eller sendt til riktig vedkommende, vi har også ansvaret for papirarkivet.

Hvilke utfordringer møter du som arkivar på jobb? 
Å alltid vite hvor man skal arkivere de ulike dokumentene vi får inn.

Ida Wehus
Ida viser oss hvordan de arkiverte i gamle dager (Foto: Fagforbundet)

Hvorfor valgte du å bli arkivar? 
Jeg starta som lærling og fikk en stilling her på servicesentret. Da det ble en ledig stilling på dokumentsenteret søkte jeg, og her sitter jeg.

Hvordan blir man arkivar? 
I mitt tilfelle har jeg vært veldig heldig som fikk jobb kun med fagbrev innen kontor og administrasjon. Etter at jeg begynte å jobbe på dokumentsenteret så tar jeg nå arkivskole for å bygge på kunnskapene jeg har lært av de rundt meg her på dokumentsenteret.

Her ser du hvordan du kan få fagbrev innen kontor og administrasjon:
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/service-og-administrasjonsfaget/program/v.sr/v.srsoa3----/p1

Her ser du hvordan du kan bli arkivar:
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/arkivar

Om du opptatt av forvaltning av kulturarven vår så kan du også ta en Bachelor i arkivvitenskap. Se link nedenfor for veien mot Bachelor i arkivvitenskap:
https://www.oslomet.no/studier/sam/arkivvitenskap

Hvorfor er det viktig å ta vare på arkivet vårt?
Det er kommunens plikt og ansvar å ta vare på dokumenter (i henhold til lovverket). Dette for å kunne finne tilbake til saker og avgjørelser. Viktig i forhold til saker som blir etterspurt, eller der en sak blir tatt opp på ny. Vi arkiverer det meste som handler om offentlig forvaltning, som eksempelvis alt fra byggesaker, elevmapper ol.

Andre ting som du tenker er viktig å få frem som arkivar?
Det er et spennende yrke selv om man kanskje ikke tenker det ved første øyekast. Jeg trives veldig godt her.

Hvorfor ble du medlem i Fagforbundet? 
Jeg ble medlem først og fremst fordi min veileder under lærlingtiden var medlem i Fagforbundet. Hun var veldig engasjert og var flink til å formidle fordelene til fagforbundet, som igjen gjordet meg veldig interessert.

Har du et godt tips for hvorfor andre bør være organisert? 
Man står alltid sterkere sammen.
Man har alltid noen som hjelper deg og støtter opp hvis det trengs.
Gode medlemsfordeler, utdanningstilbud og stipendordninger.

Mvh 

Carol Nyland Rasmussen 
Leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon 
Fagforbundet Vestfold og Telemark 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?