Til hovedinnhold

Fagforbundet Ung på offensiven

Jeanette Lea Romslo er valgt til leder for Fagforbundet Ung. Her feirer hun at ungdommen fikk plass i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Jeanette Lea Romslo er valgt til leder for Fagforbundet Ung. Her feirer hun at ungdommen fikk plass i Fagforbundets arbeidsutvalg. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Landskonferansen for Fagforbundet Ung valgte Jeanette Lea Romslo som ny leder. Hun kommer fra rollen som nestleder og vet hva hun går til. Den nye lederen gleder seg til å ta fatt på utfordringene.

05.12.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.12.2022

– Jeg er veldig fornøyd med at vi for første gang har vedtatt egne hovedlinjer og et eget organisasjonsprogram for Fagforbundet Ung. I tillegg til det rent arbeidslivspolitiske er jeg glad for at vi skal fortsette å kjempe for tannhelsekampanjen vår.  Vi har et bredt spekter av områder og saker vi skal jobbe med. Likestilling, utdannelse, offentlig velferd, næringspolitikk, klima og miljø og kulturelt mangfold er noen viktige nøkkelord her, forteller hun.

Sammen er vi sterke

Jeanette forteller at hun er glad for at Fagforbundet Ung fortsatt skal arbeide tett med partier, andre forbund og ulike organisasjoner for å få gjennomslag i de ulike sakene.

– Det er sammen vi løser de store utfordringene og kan få til ting. Det var veldig gode debatter på landskonferansen! Det var en fryd å se så mange aktive unge ta del i diskusjonene og virkelig eie det å stå oppe på talerstolen. Vi fikk veldig fine dager sammen, sier hun.

Bredt spekter av interesser

– De unge er veldig engasjerte i mange ulike saker. Pensjon, næringspolitikk og solidaritet er eksempler på saker som er minst like viktig for oss som for andre. 

Hun forteller at det ble ekstra mye debatt rundt saker som blant annet handlet om studenters rettigheter i praksis, og om hvordan unge i dag møter arbeidslivet, og ikke minst også fagbevegelsen.

Valgte viktige saker

Landskonferansen vedtok også hovedlinjer for arbeidet i Fagforbundet Ung i landsmøteperioden.  De skal legge føringen for hva det skal arbeides med de neste tre årene. De sier noe om hvilken retning Fagforbundet Ung skal i, og hva det skal legges vekt på.

Hovedlinjene skal brukes på alle tre nivåer (fagforeningen, fylkeskretsen og sentralt), i tillegg til strategiplanen.  Det skal gi grunnlag for egne handlingsplaner med tiltak for å nå de ulike hovedlinjene og målene. 

Realistiske mål er viktig

Den nyvalgte lederen har tro på at det vil være mulig å nå målene som landskonferansen vedtok.

– Ved forrige landskonferanse hadde vi en litt annen tilnærming og arbeidsform enn vi har denne gangen. Da vedtok vi altfor optimistiske mål, og ikke minst også endel uoppnåelige mål. Med denne nye arbeidsmetoden håper vi å kunne vise at vi har arbeidet med de fleste sakene i hovedlinjene på alle tre nivåer, avslutter lederen for Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?