Til hovedinnhold

Slik ble det bratte tariffåret 2022

Fra oppstarten på KS-oppgjøret i vår. f.v. Mette Nord (LO Kommune/Fagforbundet), Mimi Kvisvik (Fellesorganisasjonen t.h.), Hans Ole Rian (Creo) ved siden av sistnevnte.

Fra oppstarten på KS-oppgjøret i vår. f.v. Mette Nord (LO Kommune/Fagforbundet), Mimi Kvisvik (Fellesorganisasjonen t.h.), Hans Ole Rian (Creo) ved siden av sistnevnte. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Vi gikk inn i årets tariffoppgjør med en viss optimisme. Endelig var koronaen i ferd med å slippe taket. I stedet byttet vi ut en trussel med en annen. Mørke skyer la seg tett over oppgjøret – som ble servert på en seng av stygg inflasjon og krig i Europa.

02.12.2022 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 10.01.2023

Det startet med frontfaget, slik som det pleier. Norsk Industri og Fellesforbundet ble etter en lang meklingsrunde enige om en ramme på 3,7 prosent. Isolert sett hadde nok et slikt tall skapt forsiktig tilløp til jubel blant Fagforbundet medlemmer, siden ramma ble høyere enn vanlig. Men godfølelsen forsvant raskt.

Det så ut til å bli utfordrende å forhandle fram økt kjøpekraft, altså reell lønnsvekst, i møte med historisk prisøkning på strøm, bensin og matvarer. Det var ikke mulig å se slutten på krigen i Ukraina - og for ytterligere å komplisere oppgjøret, ble det sådd tvil om frontfagsmodellen er framtidas modell.

Skulle vi kaste på båten dagens ordning med å la konkurranseutsatt norsk industri gå foran og danne grunnlaget for lønna til resten av Norge? Nei, sa Fagforbundet. Vi skal beholde frontfagsmodellen, som har gitt en god lønnsutvikling over tid. Og som fremdeles sørger for at vi i Norge er et land med små forskjeller, lav arbeidsledighet og gode offentlige velferdsordninger.

Hele laget skulle få et godt lønnsoppgjør, slo Fagforbundet fast. Mottoet ble gjeldende for de om lag 80 oppgjørene som forbundet sentralt er involvert i. Ved opptelling har vi vært gjennom tolv meklinger i 2022 – og en av dem endte i streik. I tillegg tar vi med oss to meklinger til neste år, for NHO 453 og Tian Helse i Spekter.

Styrte unna streik i offentlig sektor

Streiken i private barnehager, de såkalte PBL-barnehagene, ble avsluttet 16. november. Striden sto om pensjon, og de barnehageansatte kunne glede seg over resultatet.

– Vi er fornøyde med å få på plass en god pensjonsløsning som er på linje med andre private barnehager og offentlige barnehager, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sa Anne Green Nilsen, Fagforbundets forhandlingsleder og AU-medlem, når det hele var over.

Det ble brudd og påfølgende mekling i storoppgjøret i offentlig sektor. Streik ble avverget. Forhandlerne rapporterte om krevende runder med arbeidsgiver, men de ble til slutt enige den 24. mai.

– Det ble et rettferdig og godt lønnsoppgjør for alle yrkesgrupper i offentlig sektor, en ramme på 3,84 prosent, noe over ramma i frontfaget. Den gang meldte vi også at medlemmene fikk økt kjøpekraft. Det stemte da, men senere kom det tall som viste at inflasjonen var høyere enn vi først antok, kommenterer Green Nilsen.

Medlemmene bestemmer

Medlemmene i Posten sa nei til oppgjøret i uravstemningen i sommer, og dermed ble det fare for en historisk streik i avtaleområdet. Partene kom imidlertid fram til et resultat i mekling natt til 8. september. Leder for Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, kunne slå fast at resultatet var bedre enn det medlemmene stemte nei til.

Green Nilsen understreker at Fagforbundet er helt avhengige av å vite hva de ansatte mener om det som har blitt forhandlet fram.

– Våre oppgjør både starter og slutter hos medlemmene. Det er de som skal drøfte mulige krav om hva som er viktig inn i oppgjørene, og vi må lytte til medlemmenes tilbakemeldinger når resultatet foreligger. Det er jo derfor vi har uravstemninger, så medlemmene selv kan komme til ordet, sier Green Nilsen.

Det blir for omfattende å snakke om alle meklinger og forhandlinger i året som har gått, men Green Nilsen vil gjerne trekke fram resultatet i avtaleområde 481, helse- og omsorgsoverenskomsten.

– Det ble et godt løft for medlemmene. Vi har jobbet for en god utvikling av lønnssystemet over tid. Det har vært en lang vei fram. Nå har vi kommet vesentlig nærmere målet om et oppgjør som er på nivå med resten av arbeidslivet, sier Green Nilsen.

Fakta om 2022-oppgjørene

Streik

PBL, private barnehager: Streik 17. oktober til 16. november.

Meklinger 2022

NHO 521 Dyrepleiere
NHO 481 Helse og omsorg
Spekter Posten  Norge
NHO 330 Energi
Virke Kino
NHO 501 og Spekter 066/092 Bussbransje
NHO 116 Frisør
KS 100+300 HTA
Oslo Kommune 
Staten
Spekter kultur
PBL 028 – gikk til streik

Meklinger 2023 (gjenstående fra 2022-oppgjøret)

NHO 453
Spekter 048 Tian helse

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?