Til hovedinnhold

Fire juleønsker for medlemmene

Fra øverst t.v. Isabell Johansen Myrli, Per Egil Johansen, Gerd Øiahals og Mette Johanne Asmyhr

Fra øverst t.v. Isabell Johansen Myrli, Per Egil Johansen, Gerd Øiahals og Mette Johanne Asmyhr (Foto: Fagforbundet)

Oss tillitsvalgte har snakket med fire tillitsvalgte om ønskene på vegne av medlemmene i 2023. Hva er ditt største ønske for våre medlemmer neste år?

23.11.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 20.12.2022

Isabell Johansen Myrli, leder av Fagforbundet Ung i Nordland 

– Mitt største ønske for medlemmene våre i 2023 er at alle skal få et fint år, at forskjellene skal bli mindre, samarbeidet større, at hele laget skal løftes enda høyere sammen og at alle bruker stemmeretten sin ved høstens kommunevalg.

 

Per Egil Johansen, leder av kompetansesenteret i Fagforbundet Oslo

– Det er trygghet i arbeidslivet. For å få til det trenger vi politiske løsninger som konkret bedrer hverdagen for den enkelte. Jeg ønsker også rødgrønn valgseier som sikrer trygge offentlige arbeidsplasser framfor høyresidens konkurranseutsetting og privatisering. 

 

Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og Finans

– Mitt største ønske for medlemmene i 2023 er at de skal ha trygge og gode arbeidsplasser. Det er derfor viktig at vi fatter nødvendige vedtak som gjør arbeidsplassene trygge og gode. For min del er det da selvfølgelig å tenke på den nødvendige reguleringa av varebilsegmentet.

 

Mette Johanne Asmyhr, leder av Yrkesseksjon kontor og admini­strasjon i Fagforbundet Viken

– Jeg ønsker at alle våre medlemmer skal ha en plasstillitsvalgt på sin arbeidsplass i tillegg til at alle våre medlemmer får tilbud om gode yrkesfaglige tilbud.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?