Til hovedinnhold

Valgresultat i Viken - Fagforbundets Landsmøte 2022

Fagforbundet Viken har følgende representanter valgt inn i neste landsmøteperiode:

24.10.2022
Sist oppdatert: 25.10.2022

§ 14.19.1 - Forbundsstyrets arbeidsutvalg

Nestleder Odd-Haldgeir Larsen 
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst May-Britt Sundal 
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad

§ 14.19.2 - Yrkesseksjonsstyrer, ungdomutvalg og pensjonist- og uføreutvalg

Yrkesseksjon helse og sosial:  
Medlem Lloyd Forbes
Yrkessesksjon kirke, kultur og oppvekst:  
Leder May-Britt Sundal
Nestleder Morten Lindhard
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:  
Nestleder Ove Andreas Solberg
Yrkesseksjon kontor og adminstrasjon:   
Leder Trond Finstad
Nestleder Mette Asmyhr
Ungdomsutvalget:  
2.vara Marte Sofie Thorbjørnsen
Pensjonist og uføreutvalget:  
Leder Gerd Eva Volden 
Medlem Tom B. Johansen
§ 14.19.3 Forbundsstyret  
Forbundsstyrets arbeidsutvalg, valgt under §14.19.1  
Forbundsstyremedlem Kristine Bjella Stavn
Leder i pensjonist- og uføreutvalget:  Gerd Eva Volden
Varamedlemmer til yrkesseksjonslederne i forbundsstyret er nestledere, valgt etter §14.19.2  
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Morten Lindhard
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Ove Andreas Solberg
Yrkesseksjon kontor og adminstrasjon Mette Asmyhr
§ 14.19.4 Landsstyret, velges etter vedtektene av 2022 §14.19.2:  
Medlem Ivar Romundstad
Medlem Anne Otterbekk
Medlem Jan Denne
1.vara Erik Fjeldstad Næss
2.vara Ruth Thomsen
3.vara Astrid Solberg Isene
Yrkesseksjon helse og sosial:  
Medlem Lloyd Forbes
5.vara  Nina Simonsen
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:  
Medlem Morten Lindhard
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:  
Medlem Ove Andreas Solberg
Yrkesseksjon kontor og adminstrasjon:  
Medlem Mette Asmyhr
Pensjonist og uførutvalgt:  
vara Tom B. Johansen
Leder av kompetansesenterne §14.19.6:  
Viken/Innlandet Ambjørn Ivan Bjørnson

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?