Til hovedinnhold

Medlemmene er grunnfjellet vårt

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold)

Fagforbundet er en stor organisasjon som må være synlig på arbeidsplassene, i lokalsamfunnet og i media. Det bygger forbundet som lag, og derfor er det så viktig at de som behøver Fagforbundet mest, føler seg ivaretatt.

16.09.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 28.09.2022

Tillitsvalgte som er nærmest medlemmene i dagliglivet må være trygge og tydelige i arbeidet sitt. Hele organisasjonen er avhengig av aktive tillitsvalgte på arbeidsplassene.

Fagforeninga lokalt støtter sine tillitsvalgte. Kollektivt skal problemer løses, yrkesfaglige tilbud gis, og informasjon om vedtak og lønnsoppgjør fra sentralt formidles. Det er viktig at informasjon kommer ut og er tilgjengelig for alle medlemmer. Vi er flinke til å være aktive i sosiale medier, men husk samtidig å vise fram forbundet ditt på oppslagstavler, pauserom og kontorer.

Tørre og spørre

Fagforbundet har i undersøkelser vist at den vanligste grunnen til at folk ikke har meldt seg inn, er at ingen har spurt dem om de vil organisere seg. Når nye kolleger kommer har jo den tillitsvalgte ganske sikkert møtt dem i ansettelsesintervju. Det bør derfor være naturlig å ønske velkommen både på jobben og som medlem i Fagforbundet, og ha velkomstsamtale med nye medlemmer. På den måten introduserer du nye medlemmer til et større fellesskap.

Det er lov å skryte

Fagforbundet har veldig mye å by på. Medlemmene våre må få innsikt og kunnskap om fordelene et medlemskap gir. Det er lurt å lytte til medlemmene for å avklare deres forventninger før du presenterer en lang liste av gode grunner for å bli medlem.

Tillitsvalgte skoleres og bør vite hvor de skal hente informasjon. Regioner og kompetansesenter er mellomleddet som tilrettelegger og skolerer – og gir deg gode råd.

Et råd kan være vanskelig å huske på: Skryt av hverandre og det gode arbeidet dere gjør!

Forbundet der mennesker møter mennesker

Fagforbundet satser stort på digitale verktøy og digital kommunikasjon. De nye plattformene krever både kunnskap, engasjement og aktive brukere. Åra med pandemi ga oss digitale møter og nye måter å møtes på. Nå er det åpnet opp igjen og vi kan møtes ansikt til ansikt, og heldigvis blir det aldri gammeldags å snakke med hverandre.

Den digitale hverdagen krever at vi også snakkes og møtes. Dette gjelder ikke minst ute på arbeidsplassene og i fagforeningene. Medlemsmassen i Fagforbundet er sammensatt og medlemmer trenger ulik oppfølging. For noen er ikke en epost eller et Facebook-innlegg nok, det er det viktig å ha i mente. Fagforbundet må også være forbundet der mennesker møter mennesker.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?