Til hovedinnhold

Landsmøtet rett rundt hjørnet

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold)

I oktober setter forbundets høyeste myndighet sitt møte og bestemmer hva forbundet skal jobbe med politisk og organisatorisk de neste fire åra. Landsmøtet er et demokratisk verksted for politikk, menneskemøter med erfaringsutveksling og godt sosialt samhold på tvers av geografi og yrkesbakgrunn.

17.08.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 01.09.2022

Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år i andre halvdel av året. Koronapandemien forskjøv Fagforbundets landsmøte fra 2021 til 2022. Ny dato og oppmøte for Fagforbundets 5. ordinære landsmøte er fra 17. - 21. oktober 2022 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus. På grunn av pandemien blir neste landsmøteperiode treårig.

Mange prosesser i forkant

Alle medlemmer i Fagforbundet kan fremme forslag til saker som skal behandles på landsmøtet ved å sende dem til fagforeningene. Forslagsfristen var 1. desember 2020. Innspill til både prinsipp- og handlingsprogram og vedtektene ble sendt fra fagforeninger og regioner til den opprinnelige fristen. Alle innsendte forslag er behandla som vanlig, og innstillinga fra landsstyret har dere fått i sakspapirene. Landsmøtet vedtar prinsipp- og handlingsprogram, vedtekter og uttalelser.

Mange forslag kan komme på nytt

Det kom inn mange forslag som er behandla administrativt og endelig vedtatt av landsstyret. Forslaga skal debatteres videre, vedtas eller avslås av delegatene i løpet av den uka Fagforbundets landsmøte varer. Alle forslag og politiske debatter skal munne ut i prinsipp- og handlingsprogram.

Det er landsmøtet som velger ledelse, kompetansesenterledelse og kontrollkomité.

Landsmøtet består av 280 regionsdelegater, 80 yrkesseksjonsdelegater, landsstyrets medlemmer, samt fem delegater fra ungdomsorganiseringen og fem delegater fra pensjonistorganiseringen. Totalt er det 459 delegater.

Landskonferanser i november

Yrkesseksjonene og ungdommen skal ha sine landskonferanser i etterkant av landsmøtet. Landskonferansene kommer i tillegg til at seksjonen og ungdommen har delegater på landsmøtet som kan påvirke forbundets overordna politikk. I forkant av landskonferansene blir det lagt vekt på innspill fra hele organisasjonen og at det blir en demokratisk prosess også i yrkesseksjonen og blant ungdommen.

Yrkesseksjonenes 5. ordinære landskonferanser avholdes 1. - 3. november 2022, og delegater fra hele landet får tre interessante dager om yrkesfaglige og yrkespolitiske tema (fagforbundet.no/landskonferanser).

Fagforbundet Ungs 9. ordinære landskonferanse avholdes 15. - 17. november 2022 (fagforbundet.no/ung/landskonferanse).

Se alle dokumenter på nett på fagforbundet.no/landsmotet-2022/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?