Til hovedinnhold

Hva er gjennomsnittslønn i Norge?

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold)

Hva er egentlig gjennomsnittsinntekta i Norge, og gir det mening å regne på den når noen få mennesker tjener veldig mye mer enn andre? Det er her utregning av medianinntekten kommer inn i bildet.

21.06.2022 av Ellisiv Solskinnsbakk / Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 30.06.2022

Under lønnsoppgjørene brukes en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som en slags målestokk. Industriarbeiderlønna er en vesentlig kostnad knyttet opp mot konkurranseevnen til industrien, og det som avtales der ligger til grunn for de andre oppgjøra.

I 2021 lå en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 524 500,- i året.

Gjennomsnittet brukes også til å beregne lavtlønnstillegg i privat sektor. Når noen ligger lavere enn 90 prosent av industriarbeiderlønna, så utløser det et lavtlønnstillegg. Vi bruker det til dels i offentlig sektor også. 

Men hva er egentlig gjennomsnittlønna i Norge?

To svar på gjennomsnittslønn i Norge

Det er ikke helt enkelt å svare på dette. Først og fremst er det fordi det er en liten gruppe mennesker som tjener vanvittig mye mer enn alle andre som drar opp gjennomsnittslønna for alle. 

La oss ta et tenkt eksempel: Norge består av  ti mennesker. Ni av dem tjener 10 000,- hver, mens den siste tjener 100 000. Da blir gjennomsnittslønna i Norge 19 000 kroner. 

Det forteller ikke helt sannheten for de ni personene som får en statistisk inntekt som er nesten dobbelt så høy som det de faktisk tjener. 

Gjennomsnittslønn vs. median 

Derfor gir det ofte et riktigere bilde å bruke medianinntekt som sammenligningsgrunnlag. Det betyr kort fortalt at vi teller opp alle menneskene i Norge fra lavest til høyest inntekt. Så ser vi på hva den, eller snittet av de to midterste, av disse tjener - i vårt eksempel person fem og seks - som begge tjener 10 000,-. Dermed blir medianinntekten 10 000,- som flere i eksempelet vårt kan kjenne seg igjen i.

Hva er så gjennomsnittslønn og medianinntekt i Norge?

I følge SSB er gjennomsnittlønn i Norge (2021):

610 000 kroner

 Mens medianinntekten er betydelig lavere: 

550 000 kroner

Det er likevel høyere enn en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?