Fagforbundets Sissel M. Skoghaug foreslått som ny nestleder i LO

Sissel M. Skoghaug i lønnsforhandlingselegasjon KS

Går til LO? Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, flankert av f.v Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg og LO-sekretær Kristin Sæther under årets lønnsforhandlinger. (Foto: Birgit Dannenberg)

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, foreslås som ny nestleder i LO, etter at nåværende nestleder Roger Heimli ikke ønsker gjenvalg.

18.05.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.05.2022

– Jeg er veldig glad for at Fagforbundet har vist meg tillit og nominert meg til nestledervervet i LO. Nå ser jeg fram til kongressen og alle de politiske diskusjonene vi skal ha, sier Sissel M. Skoghaug.

Bakgrunn som hjelpepleier, sykepleier og tillitsvalgt

Skoghaug er født og oppvokst i Nordreisa i Troms og har bakgrunn som både hjelpepleier og sykepleier. Hun starta sin karriere på institusjon og bolig for funksjonshemmede og var hjelpepleier på kirurgisk avdeling ved regionssykehuset i Tromsø. Som sykepleier jobbet hun i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø Kommune, også i ulike lederstillinger. I tillegg har hun vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i Tromsø kommune og frikjøpt for å videreutvikle et tilbud for sykepleiermedlemmer, før hun i 2013 ble valgt som nestleder.

– Sissel har bred erfaring fra både arbeidslivet og som tillitsvalgt i Fagforbundet. Hun er ei som lytter og som jobber hardt for det hun tror på. LO vil få en knakende god nestleder i Sissel, sier den andre nestlederen i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Hjerte for helsevesenet

Nestlederkandidaten i LO er spesielt opptatt av heltid og arbeidsvilkårene til dem som jobber i helsevesenet.

– Fortsatt jobber 7 av 10 helsearbeidere i kommunene deltid og en fjerdedel har flere arbeidsforhold. De jakter ekstravakter for å ha ei lønn å leve av, og samtidig skriker paradoksalt nok helsevesenet vårt etter nok helsearbeidere, sier Skoghaug som mener det bør skapes heltidskultur for de som mottar tjenestene og de ansatte.

– Vi må sikre flere hele, faste stillinger for å skape god kvalitet i tjenestene, men ikke minst for tryggheten til dem som jobber i helsevesenet. I tillegg må vi fordele oppgavene bedre dersom vi skal kunne gi den pleien, omsorgen eller læringa som vi alle fortjener.

For å bedre kvaliteten og gi en bedre arbeidshverdag til ansatte, sier hun at det trengs bedre oppgavefordeling mellom de ulike yrkesgruppene som jobber i helsetjenestene.

– Som sykepleier var jeg helt avhengig av renholdere, portører, helsesekretærer, helsefagarbeidere og flere andre rundt meg. Jeg var avhengig av at de fikk bruke all sin kunnskap og kompetanse, slik at jeg fikk tid og muligheten til å bruke min, sier Sissel M. Skoghaug.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?