Ambulanse og akuttmedisinforskriften – Hva nå?

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har gjennom flere år ment at ambulansefagarbeideren fortsatt skal og vil ha en stor og viktig rolle i ambulansetjenesten. Derfor trenger vi at det utdannes nye ambulansefagarbeidere, og disse trenger en god og relevant læretid.

27.04.2022 av Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 27.04.2022

Akuttmedisinforskriften fra 2015 gjør dette svært vanskelig, og vi har derfor jobbet for å få på plass en varig endring helt siden den gang, blant annet i samarbeid med Spekter.

Derfor var gleden stor når kunnskapsdepartementet, etter å ha avklart at det IKKE ble noen endring i opplæringsløpet slik at lærlinger fortsatt kan være andremann på bil slik det har vært hele tiden.

I 2017 ble vi lovet at endringen nå skulle komme på plass noe vi var fornøyde med, og vi har heller ingen tro på at dette vil medføre store endringer.

Ingen endring i lærlingeløpet

Om vi skulle ha noen bekymringer så er det nettopp det at antallet lærlingeplasser går ned slik at færre lærlinger får læreplass. Her har helseforetakene skuffet oss og ikke klart å se helhetlig og fremtidsrettet nok.

Når det gjelder lærling og student som andremann på bil, så var det en åpning for dette før endringen som skjedde i 2015. På den tiden var det også snakk om å endre fagutdanningen til et 5- årig løp for å imøtekomme de skjerpede kravene i forskriften, noe som gjorde det mulig for lærlingene å oppnå både alder og kompetansebevis slik at de kunne være andremann på bil.

Nå ble det ikke en endring i læreløpet, slik at ambulansefagutdanningen fortsatt ble en 4-årig utdannelse.

Det satte lærlingeordningen i en knipe ettersom andreårs lærlingene i hovedsak da ville være for unge til å ta utrykningsbeviset pga. for lav alder. Derfor ble det laget et unntak til forskriften for lærlinger slik at de kunne få en lærlingetid med relevant nok praksis. Det unntaket har bestått gjennom alle disse årene, slik at endringen med å åpne for dette i forskriften igjen ikke vil medføre en praktisk endring fra hvordan det har vært. 

Skeptisk til endrede kvalifikasjonskrav

Fagforbundet er skeptisk til at kvalifikasjonskravene til andremann på bil nå senkes. Vi mener derfor at det ikke burde vært åpnet for dette utover unntaket for lærlinger og studenter. Det å gi åpning for at andre kan vurderes er etter vårt syn meget uheldig og unødvendig.

Med god planlegging, hele stillinger og en godt dimensjonert tjeneste ville behovet ha vært minimalt.

Vi mener derfor det bør utarbeides en nasjonal veileder for vikarer i tjenesten som definerer både hvem som kan vikariere og hvilken kompetanse de må inneha før de blir benyttet i tjenesten. Det er et ansvar som leder må ha og ta ansvaret for.

Er vi ikke tydelige nok her kan dette sette ambulansefagarbeideren og paramedisineren i en vanskelig situasjon på grunn av vikarens mangelfulle kompetanse. Et annet moment er at det undergraver den høye kompetansen som både ambulansefagarbeideren og paramedisineren innehar og som sammen gir en sikkerhet både for makker og de som skal motta hjelp i en akutt situasjon.

Den kompetansehevingen og praksisen de har opparbeidet seg fortjener en langt større anerkjennelse enn at Helsedirektoratet indirekte sier at det er likegyldig hvem som jobber i tjenesten. Det tar oss 30 år tilbake i tid, noe ingen av oss ønsker.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?