Til hovedinnhold

Spørreundersøkelse til alle forbundsregioner om prisvekst og lønnsoppgjør

I valgkampen i høst hadde Fagforbundet stor suksess med "Deltidsrapporten". Tall fra Fagforbundets medlemsundersøkelse ble brukt til å lage fylkesvise rapporter som forbundsregionene kunne bruke inn mot lokale aviser. Resultatet ble hele 156 medieoppslag om hvor mange av medlemmene våre som ønsker seg større stilling i den enkelte kommunen. Nå gjentar vi suksessen i den pågående tariffkampanjen.

25.04.2022
Sist oppdatert: 25.04.2022


I dag lanseres det rapporter for hvert fylke som spør medlemmene om hvordan økende priser rammer privatøkonomien deres. Økende priser har store konsekvenser for privatøkonomien til medlemmene våre, og konsekvensene er særlig store for de lavtlønte. Halvparten av Fagforbundets medlemmer har f.eks måttet endre ferieplanene sine i år på grunn av de økte prisene, og for lavtlønte gjelder det hele 7 av 10. Rapport med nasjonale tall kan du lese her. Dette er et viktig bakteppe for vårens lønnsoppgjør, og det er viktig for Fagforbundet å vinne opinionen med masse lokale nyhetsoppslag om hvordan prisveksten rammer medlemmene våre, og hvor viktig det er med reallønnsvekst, og da særlig for de lavtlønte, i årets oppgjør.

Informasjonsavdelingen har sendt ut epost til alle forbundsregioner om hvordan rapportene kan brukes i det lokale mediearbeidet. Skal vi lykkes med å få minst like mange oppslag som i høst er det avgjørende at rapportene brukes aktivt, og at organisasjonen finner medlemmer som kan stå fram med sine personlige historier i aviser over hele landet. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?