Til hovedinnhold

Notis: Lavtlønnsrapport fra Fafo

04.04.2022
Sist oppdatert: 04.04.2022

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella. Det er noen kjennetegn som er typiske for de varig lavlønte. Kvinner noe overrepresentert. Det samme er lønnstakere med utenlandsk landbakgrunn. Nesten 40 prosent av varig lavlønte født utenfor Norge. Fafo legger frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet 20. april. Les mer og meld deg på digitalt eller fysisk på fafo.no.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?