Årets trygdeoppgjør

Uttalelse fra regionkonferansen for pensjonister og uføre i Fagforbundet Viken

04.04.2022
Sist oppdatert: 04.04.2022

 

Prisveksten i 2021 og 2022 blir langt høyere enn forventet. Dermed har vi, til tross for fjorårets oppgjør, mindre penger igjen i lommeboka enn forventet.

Vi er også vitne til en sterk prisøkning så langt i 2022. Matvarer, drivstoff, økte renter og ikke minst strøm, har gitt hver enkelt av oss ekstra utgifter.

Fagforbundets pensjonister og uføre i Viken mener at når arbeidstakernes organisasjoner varsler at det både er behov og rom for høye, men ansvarlige lønnskrav i år, må også pensjonene økes i tråd med både lønns- og prisutviklingen.

I tillegg til et godt generelt oppgjør for alle trygdede, må de som har det minste pensjonsnivå gis et ekstra kronetillegg.

Det forventes at etterslepet fra 2021 blir kompensert fullt ut.

Gerd Eva Volden, leder

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?