Fagforbundet Viken krever strømstøtte med sosial profil

I dag får alle, uavhengig av personlig økonomi, lik støtte. Dagens strømstøtte treffer skjevt. Strømstøtten trenger en sosial profil, der de som har minst får mest støtte. Men dette er kun en kortsiktig løsning.

30.03.2022
Sist oppdatert: 30.03.2022

Strømpris til selvkost! Vann, avløp, renovasjon og feiing er en samfunnsmessig kommunal infrastruktur som betales av alle husstander etter selvkostprinsippet som kommunal avgift, underlagt lover og forskrifter.
Fram til 1990 var elektrisk energi underlagt politisk styring, men med endring av energiloven åpnet myndighetene for at strømmen ble en vare på et marked.

Fagforbundet Viken oppfordrer fagbevegelsen og partiene på Stortinget til å legge strøm til husholdninger og virksomheter under et offentlig avgiftsregime på linje med vann, avløp, renovasjon og feiing bygd på selvkostprinsippet. Subsidiert etableres det fastpris på strøm, 35 øre pr kWh på normalt forbruk som oppvarming av bolig, matlaging, varmtvann osv.

Den vanvittige kommersialisering av strømmen skaper forskjeller og etablerer et rikt sjikt av strømprofittører, mens vanlige folk blir ramma sterkt.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?