Til hovedinnhold

Yrkesprofil HR-Rådgiver

Tove Sørensen, HR Rådgiver

Tove Sørensen, HR Rådgiver (Foto: Fagforbundet Vestfold og Telemark)

Arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. 

21.03.2022 av Carol Nyland Rasmussen
Sist oppdatert: 06.04.2022

Hva HR-rådgivers jobb, funksjon og oppgaver?  
Jeg er HR-rådgiver innenfor HMS-området, og er rådgiver for lederne i kommunen. HMS betyr helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. 

Mine arbeidsoppgaver i HR:  

  • HMS; rådgivning i forhold til HMS, HMS-opplæring for verneombud og nye medlemmer i arbeidsmiljøutvalg, noe saksbehandling, Kjemisk og biologisk stoffkartotek- vi har et elektronisk stoffkartotek hvor virksomhetene har god oversikt over hvilke produkter de har i virksomheten og de kan risikovurdere produktene der. I det samme systemet holder vi oversikt over hvem som er smittet av korona på jobb fordi Covid-19 er en biologisk faktor som skal registreres i et personregister og tas vare på i 10 år. I samme register skal også ansatte som utsettes for bl.a. kreftfremkallende, og arvestoffskadelige stoffer. Disse opplysningene tas vare på i 60 år i tilfelle man får en sykdom som kan relateres til de kjemiske stoffene man har vært eksponert for. Vi arbeider systematisk med bærekraft i forhold til reduksjon av kjemikalier i kommunen. I fjor fikk vi en gjev pris for arbeidet vårt – EcoOnline Award 2021. 
  • Jeg er med på å veilede virksomhetene med risikovurdering. 
  • Gjennomfører interne HMS-revisjoner hvert år i noen virksomheter etter utvalgte temaer 
  • Arbeider med Kvalitet- og HMS-systemet i kommunen, og noe revidering av ulike HMS-temaer i kvalitetssystemet. 
  • Er AKAN-kontakt i kommunens AKAN-utvalg som arbeider forebyggende og helsefremmende i forhold til rus, spill, pengespill og medikamentavhengighet, samt følger opp i forhold til pårørende som har utfordringer i forhold til noen som har en utfordrende avhengighet. 
  • Jeg arbeider også med noe oppfølging i forhold til avvik og skademeldinger 
  • Lederopplæring og bistand ute i virksomhetene innenfor HMS 
  • Samarbeider med hovedverneombudet, og tillitsvalgte på flere områder. 
  • En HR-rådgiver arbeider også med mye annet, som f.eks. rekruttering, omstilling, sykefravær, kompetanse, lønn-tariff og personal, lærlinger, lederutvikling, analyse og rapportering, tid og avtaleverk, heltidskultur, medarbeiderundersøkelse og organisasjonsutviklingsprosesser. 

Hvilke utfordringer møter du som HR-rådgiver på jobb? 
Jeg jobber i en stor virksomhet, og det kan enkelte ganger være utfordrende å nå ut til alle ansatte med informasjon og kunnskap. Det er jo veldig mange som ikke sitter foran en dataskjerm, og har hektiske dager. Utfordringer er derimot noe jeg liker, så vi gjør så godt vi kan, og jeg stortrives i jobben min og med samarbeidet i virksomhetene. 

Hvorfor valgte du å bli HR-rådgiver? 
Bakgrunnen for at jeg valgte å jobbe med HMS er fordi jeg brenner for faget mitt, og jeg har alltid likt  å arbeide forebyggende og helsefremmende i forhold til helse og arbeidsmiljø.  

Hvordan blir man HR-rådgiver? 
Det er mange veier til å bli HR-rådgiver. Det finnes flere HR-rådgiver utdanninger. Jeg har bakgrunn innenfor helsesektoren, og tok bachelor i Helse og miljøvern med fag innenfor yrkeshygiene. En yrkeshygieniker er en profesjonstittel for en person som har spesialkompetanse på å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. En yrkeshygieniker kan iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Man må kjenne til norsk og internasjonalt regelverk og standarder inne området, og må kunne foreta risikovurdering og igangsette systematisk HMS-arbeid. 

Jeg arbeider også med psykososialt arbeidsmiljø, og man kan ta en god del videreutdanninger innenfor det området som f.eks Veiledning og coaching, motivasjonspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi som man kan ta gjennom Folkeuniversitetet. 

Kiwa arrangerer kurs innenfor yrkeshygiene som HMS verneingeniørskolen. 

 https://www.kiwa.com/no/no/vaare-tjenester/kurs/hms-verneingeniorskolen/bli-hms-verneingenioer 

https://www.aof.no/kurs/fagskolen-aof-norge-helse-miljo-og-sikkerhet/?site=1 

 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/ing-hms/ 

I tillegg er det mange veier til å bli HR-rådgiver da det er et stort område, og flere av mine kollegaer har mastergrad innenfor HR. 

https://www.inn.no/studier/master-i-offentlig-ledelse-og-styring/ 

Hvordan har hverdagen deres vært nå under denne Covid-19 pandemien? 
Det har vært mye fram og tilbake på hjemmekontor. Det har fungert veldig bra, og jeg har en leder som har veldig god forståelse for hvordan det er å være på hjemmekontor. Veien har blitt til mens vi har gått, og vi har lært mye underveis i forhold til hva som er viktig for at dagene på hjemmekontor er bra. Vi har også fått veldig mye bedre digital kompetanse som vi har god nytte av den dag i dag og framover. 

Hvorfor ble du medlem i Fagforbundet, og hvor lenge har du vært medlem? 
Det har alltid vært helt naturlig for meg å organisere meg når jeg har vært i jobb. Ved å være organisert så har man en organisasjon i ryggen som tilbyr støtte, skolering og bistand om det skulle være behov for det. I nåværende jobb har jeg vært organisert i 14 år.  

Har du et godt tips til hvorfor andre bør være organisert? 
Organisasjonene er viktige i omstillings-, og endringsprosesser. 
Det følger også med gode forsikrings- og velferdsordninger.  
Vi har med ansattrepresentanter i mange av sakene vi utreder, og får belyst saken fra flere sider. 

Organiserte arbeidere sørger ikke bare for seg selv, men tar ansvar for hverandre og for samfunnsutviklingen. Når man er medlem av en fagforening er man en del av et fellesskap. Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet. Er du så heldig at du ikke selv får vanskeligheter, er du med på å sikre at andre som trenger det får hjelp. Det er solidaritet. 

Tusen takk for at du har tatt deg tid til å fortelle oss om din spennende hverdag! 

Mvh 

Carol Nyland Rasmussen 
Leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon 
Fagforbundet Vestfold og Telemark 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?