– I dag tar jeg på meg rødstrømpene

MARKERER KVINNEDAGEN: Victoria De Oliveira, leder av Fagforbundet Ung.

MARKERER KVINNEDAGEN: Victoria De Oliveira, leder av Fagforbundet Ung.

(Foto: Fagforbundet - Mostphotos)

Fortsatt er det en vei igjen å gå til vi kan si at diskriminering og forskjellsbehandling av kjønn ikke eksisterer, skriver leder av Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, på kvinnedagen.

I dag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. En dag vi markerer at en kamp for likestilling handler om kvinners rettigheter og er en påminnelse om at vi er et godt stykke fra mållinja.

Fortsatt er det en vei igjen å gå til vi kan si at diskriminering og forskjellsbehandling av kjønn ikke eksisterer. Fortsatt møter kampen for like rettigheter og muligheter motstand. Likestillingskampen handler om å bedre kvinners stilling i samfunn og arbeidsliv.

I dag tar jeg på meg rødstrømpene i solidaritet og til markering av at vi sammen må ta kampen for å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

Vi krever retten til stemmerett for alle kvinner, retten til utdanning og til arbeid, rett til et sted å bo og rett til å bestemme over egen kropp, til å ta frie selvstendige valg. Vi skal takke de generasjonene som med kamp har kjempet for et mer likestilt samfunn.

Vi må eie vår historie. Derfor må vi også fortsette å markere denne dagen, fortsette å ta kampene for frihet og likhet, fortsette å heve stemmene våre.

I 2018 gjennomførte jeg et svangerskapsavbrudd, halvveis i svangerskapet. Jeg har valgt å snakke høyt om valget jeg sto i. Det har jeg gjort fordi det fortsatt er alt for mange som ikke tør å snakke om det å ta abort, ikke engang med venner og familie. I 2022 er det alt for mange som fortsatt kjenner på tabuet. Det kan vi være med å gjøre noe med.

Som leder av Fagforbundet Ung har jeg fått løfte frem kampen for retten til hele stillinger. Gjennom ABC-Deltidskampanjen har vi kunne sette ordet på hva ufrivillig deltid gjør med tjenestene, brukerne, samfunnet, og ikke minst med arbeidstakerne.

Vi vet at det fortsatt er alt for mange kvinner som jobber ufrivillig deltid. Som et resultat av det har kvinner lavere kjøpekraft, vanskeligere for å komme inn på boligmarkedet, leve selvstendige og forutsigbare liv og får dårligere pensjon.

Kampen for hele faste stillinger er blitt ikke bare en klassekamp, men det er også en likestillingskamp. Den skal vi fortsette å løfte, sammen!

Likestilling er mer enn diskriminering, og vi må ha en politikk som vil gjøre noe med de strukturelle forholdene som fører til at det er ulike holdninger, forventninger, normer og verdsetting av arbeid for halvparten av befolkningen fordi de er kvinner.

Den internasjonale kvinnedagen skal gi oss definisjonsmakten over hva kvinnekampen må være og over våre liv. Det er helt nødvendig for å avskaffe alle formene for diskriminering og beskytte rettighetene vi har. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Invasjonen av Ukraina medfører krig, lidelse og død. Befolkningen går en utrygg fremtid i møte og kvinner og barn jages på flukt. Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter ulikt. Kjønnsperspektivet må integreres i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, så kvinner og menns rettigheter, ulik makt, ressurser, behov og prioriteringer ivaretas.

Kvinnekamp er også kamp for fred og solidaritet. 

Gratulerer med dagen!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?