I stadig dialog for bedre arbeidssituasjon i barnehagene, AKS og i skolene

Økt smitte har gjort arbeidssituasjonen uholdbar for mange som jobber i skoler, AKS og i barnehager. Fagforbundet Oslo er i stadig dialog for at våre medlemmers opplevelser skal tas på alvor.

10.01.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 10.01.2022

Blir ikke hørt

- Fagforbundet Oslo er klar over situasjonen og frustrasjonen. Vi føler med våre medlemmer i barnehager, aktivitetsskolene (AKS) og skoler som vanskelig kan beskytte seg mot smitte. Vi har tatt det opp gjentatte ganger med både politikere og administrasjonen i Oslo. Vi mener at ansatte i skoler og barnehager bør ha de samme karanteneregler som befolkningen ellers. Innføring av nye regler eller tiltak må drøftes med partene i arbeidslivet før de gjennomføres, sier Vidar Evje, nestleder i Fagforbundet Oslo.

- Det har vært, og er, et stort press på politikere nasjonalt og kommunalt om situasjonen siden begynnelsen av desember. Lederen i Fagforeningen Barn og Oppvekst, Oslo, Berit Tevik har uttalt seg til media flere ganger og sammen har vi har skrevet innlegg. På nasjonalt plan har Fagforbundet øvd press på regjeringa, og Fagforbundets leder Mette Nord har også vært ute i pressen. Det er ikke bare vi som sier ifra, men også de andre organisasjonene. Dessverre opplever vi ikke å bli hørt av politiske myndigheter på noen plan, sier nestlederen med et sukk.

Byråden viser til nasjonale regler

- Jeg kommer nylig fra et dialogmøte med Oslo kommune. Byråd for kunnskap og oppvekst Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) viste til at reglene er nasjonale og gjelder fram til 14. januar. Kommunen vet ikke hva som skjer etterpå, men den planlegger for ulike scenarier. Fagforbundet krevde det samme som på møtet før jul, at barnehager og AKS kun skal holde åpent i kjernetida, og at alle ansatte skal være til stede på samme tid. Det vil si at man ikke har egne tidligvakter og seinvakter. Dette bør byrådsavdelingen sørge for at gjøres i alle bydeler og aktivitetsskoler, slik at det ikke blir opp til den enkelte bydel eller den enkelte enhet å vurdere dette. Utdanningsforbundet står sammen med oss her, kan Evje fortelle.

- Våre medlemmer melder også fra om at grunnbemanningsavtalen brytes på enkelte tjenestesteder og at pedagogisk personale i flere tilfeller ikke får benyttet ordningen med ubunden tid. Selv om det er veldig travelt er det viktig at det skrives avviksmeldinger om dette, slik at arbeidssituasjonen kan dokumenteres i ettertid, sier han.

Hovedverneombudet har sendt brev

- Vi har også forsøkt å gå gjennom verneombudene, fordi vi mener situasjonen er så alvorlig. Arbeidsmiljøloven krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder fortsatt. På lik linje med Fagforbundet og Utdanningsforbundet har det sentrale hovedverneombudet også skriftliggjort sine bekymringer for de ansattes arbeidssituasjon, forteller Vidar Evje.

Arbeidsgiver har ansvaret

- Det er til syvende og sist arbeidsgiver som har ansvaret for ansattes helse på jobben. Sammen med nasjonal ledelse i Fagforbundet prøver vi å være klare og tydelige på alle nivåer. Medlemmer og foreldre må gjerne gjøre det samme. Dette øker trykket, avslutter Vidar Evje, nestleder i Fagforbundet Oslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?