Til hovedinnhold

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Den pressede bemanningssituasjonen i skoler og barnehager som følge av koronapandemien, gjør at dørene åpnes for pensjonert arbeidskraft. Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

07.01.2022 av Inger Gjil
Sist oppdatert: 07.01.2022

 

KS henvendte seg til Arbeids- og sosialdepartementet 2. desember og ba dem vurdere om pensjonert personell i skoler og barnehager kunne jobbe uten avkortning av pensjonen. Nå har partene kommet fram til en ordning som åpner for dette og med en særskilt fastsatt pensjonistlønn for slikt arbeid. Timelønnen i denne ordningen er 300.- per time.

– LO Kommune og Fagforbundet er glade for at Arbeids- og sosialdepartementet åpnet for at pensjonister kan bidra i den krevende bemanningssituasjonen i skoler og barnehager, uten avkortning i pensjonen, sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

Presset situasjon

Bakgrunnen for ordningen er den pressede bemanningssituasjonen i skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Sykefraværet er høyt og smitteverntiltak krever i mange tilfeller økt bemanning. Arbeids- og sosialdepartementet åpnet for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særstilt pensjonistlønnssats, og det gjorde partene umiddelbart. Ordningen tilbys pensjonert personell fra 1. januar 2022.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?