Notis: Statsbudsjettet

02.12.2021
Sist oppdatert: 07.12.2021

Her er noe av det Arbeiderpartiet Senterpartiet og SV ble enige om for neste års budsjett.

• Gratis halvdagsplass i SFO til alle førsteklassinger.

• Kommunene kan ikke avkorte sosialstøtte mot barnetrygd.

• Arbeidsløse får feriepenger på dagpenger.

• Uføre får ikke avkortet trygd når de jobber.

• Barn med særlig behov for briller vil få økt brillestøtte

• Arbeidet med en tannhelsereform skal startes. Flere unge skal få billigere tannlege, det blir mer støtte til barn og unge som trenger tannregulering og kapasiteten i den offentlige tannhelsetjenesten skal økes.

• Oljeboring: Det skal ikke gjennomføres en 26. konsesjonsrunde i 2022.

Kilde: Frifagbevegelse

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?