Møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 19. november var Fagforbundet i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere problematikken rundt taushetsplikt og risiko for vold og trusler. Vi fikk også diskutert manglene ved lovforslaget om autorisasjon til paramedisinere, og var tydelige på hva  Fagforbundet mener må på plass når man innfører den nye autorisasjonen.

19.11.2021 av Anne-Mari Samskott
Sist oppdatert: 19.11.2021

Fagforbundet har fått flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at tolkningen av taushetsplikten fører til at de ikke får relevant og viktig informasjon om kjente utfordringer pasienter kan ha, spesielt knyttet til risiko for vold og trusler. Dette mener vi er viktig informasjon for ambulansepersonellet å få, for å kunne ivareta pasientens og egen sikkerhet på best mulig måte. 

Problematikken rundt dette løses forskjellig rundt om kring i Norge. Mange steder har god dialog som fører til at ambulansepersonell får relevant informasjon som gir dem muligheten til å planlegge sin oppgave på en bedre måte før de ankommer. Andre steder blir informasjon holdt tilbake, noe som medfører en økt risiko for hendelser for både pasient og ambulansearbeidere.  

Fagforbundet ønsker nasjonale retningslinjer som sikrer at alle ambulansearbeidere får den informasjonen som best gjør dem i stand til å yte riktig helsehjelp og samtidig ivaretar sin egen og andres sikkerhet på en best mulig måte. Det er ikke godt nok at det er lokale tolkninger som avgjør om en får denne informasjonen eller ikke. Statssekretæren opplyste om at det for tiden foregikk et arbeid sammen med Justisdepartementet, og at problemstillingene vi tok med inn i møtet ville ble et viktig og godt bidrag inn i dette arbeidet. 

Vi diskuterte også problemstillingen omkring lovforslaget om autorisasjon for paramedisinere, som for tiden ligger i Stortinget. Det er fortsatt uvisst når denne saken blir behandlet i komiteen, men for Fagforbundet er det viktig å  tidlig komme i dialog for å ha en aktiv påvirkning i det videre arbeidet.  

Fagforbundets krav om en overgangsordning for de med nasjonal paramedic og en y-vei i forbindelse med den nye autorisasjonen som paramedisiner ligger fast. Statsråden lyttet til våre innspill og kom også med gode og relevante spørsmål til oppklaring. Det er viktig for Fagforbundet at vi får på plass dette så raskt som mulig for å få til en forutsigbarhet for både ambulansearbeideren og paramedisineren i tjenesten. Vi var også enige om at ambulansearbeideren fremdeles skal være grunnstamma i ambulansetjenesten. 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?