Nytt om navn

18.11.2021
Sist oppdatert: 26.11.2021

Marius Bjørndalen har vært foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold på heltid siden 2019. Fra november 2021 er han ansatt som forhandlingssjef ved Sykehuset Østfold. Han tiltrer stillingen fra 1. mars 2022.

Beate Eikrem har tatt over som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Sunndal. Hun erstatter Gerda Sporsem Lervik, som har vært hovedtillitsvalgt i flere år.

Fagforbundet Froland har fått ny tillitsvalgt, Trond Arvid Tengelsen, som er BPA i Prima Assistanse. De ønsker han lykke til og velkommen!

Lensley Baja er ny leder i yrkesseksjon for kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo. Han er hovedtillitsvalgt i Utdanningsadministrasjonen og kommer fra sentraladministrasjonen i Utdanningsetaten i Oslo kommune. I første omgang skal han fungere i tre måneder.

 

Avd 210 Fagforbundet Farsund har hatt valg av hovedtillitsvalgt i Farsundkommune. Margrethe Østhassel gjenvalgt for 2 nye år, og Marika Berven er nyvalgt (t.v.), til daglig sykepleier i Hjemmetjenesten. 

Kompetansesenteret i Nordland har fått ny rådgiver, Suzanne Elisabeth Mengkrogen. Hun gegynte 15. november og skal være vikar i et år for Linda Wangen Salemonsen.

Morten Aakvik ble valgt som leder i Fagforbundet Steinkjer i mai 2021. Han er i tillegg Hovedtillitsvalgt i 60 prosent i samme kommune og har vært HTV t i Kommuneforbundet/Fagforbundet siden 2000. Han var HTV i Verran kommune fram til kommunesammenslåinga i 2020 og har vært Yrkesseksjonsleder for seksjon Samferdsel og teknisk i tidligere Nord-Trøndelag Fylkeskrets.

Fagforbundet Hustadvika, avd 526 har fikk nye klubbtillitsvalgte (KTV) og klubbtillitsvalgt vara (KTVV) på begynnelsen av året:
KTV/ Fridtjof Arnt Malmedal- felles for Vaktmestere/ bygg driftere
KTV/ Mona Gjerde- Eide barneskole
KTVV/ Trinelise Richmond Hovde- Eide barneskole
KTV/ Målfrid Monge- Rådhuset/ merkantilt
KTV/ Randi Stenshamn Jenssen - Mikalmarka
KTVV/ Frida Skotheimsvik - Mikalmarka
KTV/ Renate Hoem Havnes - Felles/ Avlastningen
og fra 1. desember:
KTV/ Sonja Skutholm- Hustad barnehage
KTV/ Kirsti Johnsen- Felles for Eide sykehjem/ Bjørklia/ Slettatunet

Ruth Vik Olsen er ny studentkontakt i Fagforbundet Vestland. Hun startet i høst og skal jobbe med studentarbeid.

Jeron Joseph er ny ungdomstillitsvalgt for Fagforbundet Ung Vestland, fra 6. desember. Han har tidligere vært tidligere studentkontakt og nestleder i Fagforbundet Ung Vestland.

Fagforbundet Barn og Oppvekst har fått ny hovedtillitsvalgt i Nordstrandklubben fra 1. desember, Audun Bjerk.

Fagforbundet Ås har fått nye tillitsvalgte:

Vivian Clemetsen, arbeidsterapeut ved Krise- og incestsentret i Follo.

Suzana Ocepek, fagarbeider i Søråsteigen barnehage.

Tove Merethe Halvorsen, fagarbeider i Solbergtunet barnehage.

Marcus Oterholm, kokk i Nordby barnehage. (bilde)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?