Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2022

KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal deler årlig ut en arbeidsmiljøpris. Prisen for 2022 blir delt ut på Arbeidsmiljøkonferansen i Molde den 30. – 31. mars 2022.

12.11.2021
Sist oppdatert: 18.01.2022

Arbeidsmiljøprisen er ei oppmuntring til en kommune, fylkeskommune, en offentlig eid institusjon, samlet eller representert ved enkeltavdelinger, som har utmerka seg med å jobbe målretta for et godt arbeidsmiljø.

Se vedlagte dokumenter for flere opplysninger.

Forslag på kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2022 skal sendes inn på vedlagte søknadsskjema. Opplysningene som blir gitt i skjemaet vil danne grunnlaget for utvelging av kandidater som gruppa vil intervjue.

Send forslaget til :
Arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal
v/ Arnt Silseth, Grandfjæra 24 d, 6415 Molde
e-post: arnt.silseth@fagforbundet.no 

Frist for innsending er 31. januar 2022.

Relaterte dokumenter:

;