De tidligere ansatte i SAS må få tilbake jobbene sine

Fagforbundet Viken støtter tidligere ansatte i SAS i deres kamp for gjeninntreden i sine stillinger.

10.11.2021
Sist oppdatert: 10.11.2021

SAS har gjennom pandemien bedt det norske, svenske og danske folk om betydelig koronahjelp. Og de skandinaviske statene har stilt opp i et spleiselag på flere titalls milliarder kroner for å redde SAS.

SAS må endre kurs! Ved å opprette nye datterselskaper hvor de legger jobbene ut på billigsalg, inngår avtaler med nye fagforeninger, og på denne måten forsøker å unngå gjennansettelsesretten som ligger i tariffavtalen, viser SAS at de bryter med samfunnskontrakten de selv er en del av.

Fagforbundet har støttet de ansatte som lojalt har stått skulder til skulder med arbeidsgiver gjennom pandemien, vel vitende om at vi har støttet et seriøst selskap som ikke oppretter kreative selskapsstrukturer for å unngå arbeidstakeres rettigheter. Derfor er vi nå skuffet over at SAS velger å kaste vrak på sine ansatte.

At SAS forsøker å unngå tariffavtalene med eksisterende fagforeninger som organiserer majoriteten av SAS-ansatte, og inngår en avtale i de nye datterselskapene før noen er ansatt oppfatter vi som regelrett fagforeningsknusing.  Inngåelse av en tom tariffavtale i SAS er både uakseptabelt og usolidarisk. Det bryter med hovedavtalens reguleringer rundt organisasjonsretten og det er et hån mot deres tidligere ansatte.

 

Fagforbundet Viken forventer at SAS må ta sitt samfunnsansvar på alvor og la de ansatte gjeninntre i sine stillinger, sørge for ordnede lønns og arbeidsvilkår, og arbeide for å gjenopprette tilliten hos de ansattes fagforeninger og det norske folk.

;