Til hovedinnhold

Vedrørende det lokale oppgjøret 2021

ENDELIG kan vi offentliggjøre resultatet fra forhandlingen. Lokale oppgjøret har virkningsdato 1. oktober 2021. Som kjent skulle en i dette oppgjøret se spesielt på dem med Fagskolepoeng/ studiepoeng. For 60 fagskole - eller studiepoeng : kr 20.000 pr.år i hel stilling. For 30 fagskole - eller studiepoeng : kr 10.000 pr.år i hel stilling. Andre Individuelt tillegg ble også med i forhandlingen, som eksempel: Funksjonstillegg Individuelt tillegg postlederfunksjon/ leder funksjon Ubekvemstillegg Seniortillegg. Legger ved B delen der noe ble innbefattet der og protokollen der alt er beskrevet. Dette til orientering. De som får noe utenom den store rammen, tilskrives i eget brev. Den store rammen er som følger: Ubekvemstillegg justeres slik: Minstesats nattillegg tilsvarende kr 90,- pr. time. Minstesats kveldstillegg tilsvarende kr 70,- pr time. Minstesats lør-/søndagstillegg tilsvarende kr 50,- pr. time. Ubekvemstillegg inkluderer sentralt avtalte tillegg og medfører at tidligere lokalt avtalte lør- /søndagstillegg bortfaller. Dette inntas i B –del. Seniortillegget videreføres: Seniortillegg, dvs. til medarbeidere som pr. 01.10.2021(virkningstidspunkt) har 16 års ansiennitet. Ansatte i stillingsgruppe 2 gis kr 5000,- og ansatte i stillingsgruppe 3 gis kr. 5500,-. Tillegget gis ikke til medarbeidere som i tidligere forhandlinger har fått et tilsvarende seniortillegg. I forbindelse med heving av lønnsnivået for ledere på nivå 4, innlemmes tillegg for postlederfunksjon/individuelle tillegg, i ny årslønn.                            Vennlig hilsen                                                                                                               Aud A Mydland                                                                                Foretakstillitsvalgt – Fagforbundet                                                                    Mobil 4790846680                                                                                                Kontor 51518148

03.11.2021
Sist oppdatert: 09.11.2021

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?