Pensjonsseier i kulturstreiken

De streikende jubler utenfor Streikens hus i Oslo. Leder av Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø, til høyre i bilde er glad for at streiken ga resultater.

De streikende jubler utenfor Streikens hus i Oslo. Leder av Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø, til høyre i bilde er glad for at streiken ga resultater. (Foto: Steinar Ottesen)

Etter syv lange, kalde og krevende uker er streiken i kultursektoren over. – Resultatet gir livsvarig og lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn. Det er en stor seier, sier leder av Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø.

27.10.2021 av Steinar Ottesen, Geirmund Jor og Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 03.11.2021

– Dette er et godt resultat og vi har vunnet fram med vårt hovedkrav. Det skal innføres livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra april 2022, sier Mari Røsjø

Dette var Fagforbundet, NTL og Creo sitt viktigste krav i streiken og det er gledelig at innsatsen fra fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer ga resultater.

– Innsatsen har vært fantastisk fra første dag og vi kan takke medlemmene som har streiket i over syv uker at vi har fått innfridd løftet vi ble gitt tilbake i 2016. Medlemmene har stått på tidlig og sent, sier Mari Røsjø.

– Det har vært veldig gøy å se engasjementet og kreativeten som har gjort at vi har fått fram budskapet. All ære til de streikende, sier fagforeningslederen.

Pensjonsordning viktig også i framtida

Partene skal gjennom partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosess innen 1. februar 2022. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal i dette arbeidet få bistand av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekler. Fagforbundet er helt klar på at dette forplikter.

– Det er gjennomført en lang streik i norsk sammenheng, og når vi endelig har oppnådd en enighet om å jobbe sammen mot hovedoppgjøret 2022, forplikter det oss. Medlemmenes forventninger om en kollektiv pensjonsordning vil være det styrende for oss i enhver diskusjon framover, understreker nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Nå må alle se framover

Streiken har til tider vært vanskelig. Derfor er partene enige om at det umiddelbart etter streikens avslutning bør gjennomføres møter lokalt for å reetablere gode relasjoner og igjen jobbe sammen for å skape gode kulturtilbud til befolkningen.

– Vi er glade for å være tilbake på jobb. Endelig får vi være en del av gjenåpningen og vi kan gjøre det vi kan best som er å lage gode kulturopplevelser. Det vil ta tid å gjenoppbygge tilliten igjen mellom partene, men vi er innstilt på å gjøre vår del, sier lederen av Fagforbundet Teater og Scene.

– Publikum har vist oss en stor støtte i streiken og det har varmet. Nå skal vi levere et yrende kulturliv igjen, sier Mari Røsjø.

 

;