Erfaren mangfoldsarbeider

Mangfoldig bakgrunn: ­Fagforbundets nye rådgiver Balraj Singh kjente igjen elefantmotivet på  dette sofateppe som indisk med en gang han så det på fotografens kontor

(Foto: Birgit Dannenberg)

Balraj Singh (29) fra Lørenskog har solid bakgrunn på mangfoldsfeltet. Han begynte i et vikariat som rådgiver i Fagforbundet i oktober, og skal jobbe med å verve flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

27.10.2021
Sist oppdatert: 03.11.2021

– Jeg skal være en slags tilrettelegger for mangfoldsarbeidet i Fagforbundet. Målet er å få flere medlemmer med minoritetsspråklig bakgrunn innenfor de relevante yrkesgruppene vi organiserer. Vi har litt av en jobb å gjøre, sier Singh.

Han er utdannet statsviter, og har jobbet med frivillighet og mangfold i mange år. Singh leder organisasjonen Unge Sikher, som skal være en brobygger mellom norske sikher og samfunnet ellers. Det er de som arrangerer den norske turbandagen. Han har vært hospitant i Kronprinsparets Fond med oppgaver knyttet til utenforskap og frafall i videregående skole. Han har jobbet med minoritetsspråklige på Furuset i Oslo, og med nettverksbygging i flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune.

Stort potensial

Det er fortsatt en stor andel av minoritetsspråklige som ikke er organisert.

– Hvis vi ser på yrkesgruppene vi organiserer er potensialet stort. Det gjelder særlig innenfor renhold, helse, oppvekst og transport.

Singh er en del av verveteamet på syv-åtte personer hvor alle har forskjellige oppgaver.

– Jobben går ut på å lage strategier, komme med ideer og lage verktøy som de verveansvarlige ute i regionene kan bruke, sier Singh.

Må tørre å spørre

Singh mener det er fort gjort å rekruttere folk som ser ut som en selv.

– Jeg ønsker å bidra med kunnskap og verktøy som gjør at det ikke skal føles vanskelig å rekruttere folk som ser annerledes ut. Ofte har de minst like stort behov for Fagforbundet, om ikke større, enn nordmenn for øvrig. Mange kjenner kanskje ikke rettighetene sine pga. språk, lav systemforståelse og lite kjennskap til arbeiderkulturen. Den er i stor grad et vestlig fenomen, mener Singh.

Han er opptatt av at vi skal ha informasjonsmateriell på folks egne språk.

– Det koster så lite for Fagforbundet og betyr så enormt mye. Det får folk til å føle seg sett og anerkjent. Det kan være helt grunnleggende informasjon. Man burde ha med seg en bunke med fem forskjellige språk på stand f.eks. Det tror jeg betyr mye.

Ung befolkningsgruppe

Han mener det er viktig for Fagforbundet å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn også ut fra rent demografiske hensyn.

– Medlemmene i Fagforbundet blir eldre og eldre, og vi får stadig flere pensjonistmedlemmer. Men den befolkningsgruppa som vokser raskest og er veldig ung, og som jobber innenfor våre sektorer, er folk med minoritetsbakgrunn. Og de er de mest lojale medlemmene man kan rekruttere, mener Singh.

Han håper alle som har gode ideer eller ønsker informasjon eller hjelp vil ta kontakt på balraj.singh@fagforbundet.no

;