«Alle får barnetrygd»

AVKORTER STØTTEN: I hele 2 av 3 kommuner velger man å beregne barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpen. De som velger å gjøre dette, avkorter dermed støtten til disse barnefamiliene.

AVKORTER STØTTEN: I hele 2 av 3 kommuner velger man å beregne barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpen. De som velger å gjøre dette, avkorter dermed støtten til disse barnefamiliene.

(Foto: Illustrasjonsbilde/Mostphotos)

Alle - bortsett fra de som trenger det aller mest, skriver Jeanette Lea Romslo i denne ukas hjertesak.

Bilde av forfatter

Jeanette Lea Romslo

Jeanette Lea Romslo er nestleder av Fagforbundet Ung.

jeanette.romslo@fagforbundet.no

Sosialhjelp er ifølge regjeringen.no en stønad som er «rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold». Det presiseres også at den gis «når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold.» Det er med andre ord en midlertidig stønad som gis når alle andre muligheter ikke strekker til.  
 
Ved starten av 2020 hadde vi 65 000 barn i Norge som lever i familier som mottar sosialhjelp. Det er i dag opp til hver kommune om de ønsker å beregne den som en del av grunnlaget for sosialhjelp. I hele 2 av 3 kommuner velger man å beregne barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpen. De som velger å gjøre dette, avkorter dermed støtten til disse barnefamiliene.  
 
Barnetrygd skal være en universell ordning, og er en støtte barna skal få uavhengig av foreldrenes lommebok. Men med forkortningen blir det i praksis slik at en millionær får full barnetrygd, mens de som går på sosialhjelp ikke får den. «Alle» får den, bortsett fra de som har aller størst behov for den. 
 
Flere og flere kommuner har de siste årene valgt å endre praksis. For tre år siden avkortet 85% av kommunene sosialhjelpen for de som mottar barnetrygd, mens det nå i 2021 er nede i 67%. Det er en positiv utvikling, men det betyr at man fremdeles i altfor mange kommuner avkorter stønaden til de familiene som trenger det mest.   

Jeg ble selv folkevalgt for SV i Hå kommune ved sist lokalvalg, og dette temaet var det første jeg valgte å ta opp på talerstolen som et spørsmål i kommunestyret. Siden da har vi jobbet hardt på kryss og tvers, og nå i vår fikk vi endelig et flertall for å endre denne urettferdige praksisen. Dermed vil Hå kommune fra 2022 av gi familiene hele støtten de trenger ved å ikke medregne barnetrygden.  

Vet du hvilken praksis som gjelder for din kommune? Her har Fagbladet laget en oversikt hvor du kan sjekke hva din kommune velger å gjøre pr. 2021. (De kommunene som har vedtak for 2022 er ikke oppdatert.)  
 
Frem til vi kan få et vedtak på Stortinget som stopper denne urettferdige praksisen, må vi alle sammen arbeide så godt vi kan lokalt for å endre til det bedre. Dersom din kommune er en av de 67% som velger å avkorte, kan du ta kontakt med de lokale gruppelederne og de andre folkevalgte for å gjøre en stor endring for de som trenger det aller mest.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?