Vi trenger flere barne- og ungdomsarbeidere

IKKE KUTT: Barnehagen er starten for mange, og her må vi legge grunnlaget for resten av livet. Vi kan ikke kutte i ressurser her, skriver ungdomsutvalget i Fagforbundet Elverum.

IKKE KUTT: Barnehagen er starten for mange, og her må vi legge grunnlaget for resten av livet. Vi kan ikke kutte i ressurser her, skriver ungdomsutvalget i Fagforbundet Elverum.

(Foto: Illustrasjon)

Ikke færre, slik den borgerlige regjeringa foreslår.


Barna våre er alle ulike, de har forskjellige personligheter, behov og ønsker. Barna våre bruker mye av sin tid i barnehagen når de er små, og det er derfor viktig at man har ansatte med kunnskap og tid til alle de forskjellige behovene. Det er viktig at barna blir sett. 

I den borgerlige regjeringas nye bemannings- og pedagognorm skal det kuttes ned på antall barne- og ungdomsarbeidere. Det er et stort skritt i feil retning. Vi trenger alle yrkesgruppene i barnehagen og alle er like viktige. I et fellesskap som en barnehage er, trenger man ulik kompetanse. Barne- og ungdomsarbeideren bistår med å se hvert enkelt barn og å gi de den bistanden de trenger. I dagens samfunn trenger vi flere barne- og ungdomsarbeidere, og ikke færre. Barnehagen legger grunnlaget for livet videre når det kommer til å sosialisere seg, rutiner, oppførsel og lærdom. Derfor må vi putte inn flere ressurser i barnehagene, og ikke færre. 

Les også: Barne- og ungdomsarbeider – en ubrukt ressurs?

I barnehagen har man flere yrkesgrupper som har alle ulik kompetanse og oppgaver. Disse gruppene må alle få bruke sin kompetanse riktig. Barnehagelærere har noe som heter plantid. Plantid betyr at de skal planlegge hverdagen i barnehagen ut ifra behov og utvikling. Skal man klare å gi et godt tilbud til alle barn, så må dette arbeidet gjøres. Plantid foregår utenfor avdelingen og er fire timer i uka. Fire timer hvor barne- og ungdomsarbeideren er igjen på avdelingen og hos barna. Allerede nå er det en utfordring for få ansatte igjen på avdelingen når flere ansatte skal ha plantid. Hvordan skal man løse dette ved å ansette flere som trenger Plantid og kutte ned på antall ansatte som er igjen i avdelingen? 

Les også: Når jeg blir stor vil jeg bli barne- og ungdomsarbeider

I en hverdag som allerede består av underbemanning, så kan man ikke fjerne enda flere av de ansatte. I barnehagen har man ofte barn som trenger ekstra bistand eller som har en diagnose, og man bemanner ut ifra dette. Det man også glemmer midt oppi dette er de som ikke har en diagnose eller som er under utredning. De trenger også å bli sett og få hjelp. Dette betyr mye arbeid for de som er ansatte i barnehagen. Barnehagen er starten for mange, og her må vi legge grunnlaget for resten av livet. Vi kan ikke kutte i ressurser her. 

Vi i Fagforbundet vil kjempe for at barna får de ressursene de trenger, og vi er sterkt uenige i regjeringas ønske om å bytte ut barne-og ungdomsarbeideren med kun høgskolegruppene. Vi må også bruke de vi har som er fagarbeidere, og det er kun når de og barnehagelæreren samarbeider at vi kan få det beste resultatet for barna våre. 

 

Uttalelsen er skrevet av ungdomsutvalget i Fagforbundet Elverum.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?