Til hovedinnhold

Vi er mange, og sammen er vi sterke!

STERKE SAMMEN: Sammen er vi sterke, og vi blir stadig flere!

STERKE SAMMEN: Sammen er vi sterke, og vi blir stadig flere! (Foto: Fagforbundet Ung)

Når noen spør hvorfor man bør være fagorganisert, minn dem på hvor stor gjennomslagskraft Fagforbundets over 360 000 medlemmer har, skriver tillitsvalgt Ümmü Aylin Saraçoğlu.

02.03.2018 av Ümmü Aylin Saraçoğlu
Sist oppdatert: 26.10.2021

Du sier kanskje som mange sier; du har det bra på jobb, ingen ting er galt på arbeidsplassen din. Da vet du kanskje ikke hva Fagforbundet jobber med likevel?

Vi jobber med HMS, helse, miljø og sikkerhet. Vi jobber for at velferdsordningene skal utføres av det offentlige, sånn at du skal få bedre offentlige tilbud. Vi jobber for at ditt yrke skal få en lønnsøkning. Vi jobber for at du skal jobbe åtte timer om dagen, og ikke mer. Vi jobber for at du får overtidsbetalt. Vi jobber for at arbeidsmiljøloven ikke bare skal endres, men forbedres, sånn at din arbeidsdag blir bedre, og hvis den ikke følges stepper vi inn for å hjelpe deg. Vi Jobber for heltidsarbeid, for at du får en heltidsstilling og en bedre pensjon. Vi jobber for å gi gode faglige tilbud til studenter. Vi jobber med mange forskjellige yrker fordi vi vil være flere.

Kort fortalt: Uten fagforeningene hadde du ikke hatt det som du har det i dag.

Men, vi jobber også med din fremtid, med din pensjon og dine barns pensjon, og for at du at som er født etter 1993 og kanskje må jobbe til du er over 74 år, skal få en pensjon du kan leve med.

Les også: Solidaritet er bærebjelken

Ja, vi vil ha flere medlemmer, men det er ikke fordi vi vil ha pengene dine, for de brukes ikke på oss, men på arbeidet vi gjør. Selv om vi er store må vi bli større. Vi er ikke store i private barnevern der ansatte nesten ikke orker å jobbe fordi de har utfordrende arbeidsforhold og blir truet på jobb. Der er det 7% bare organisasjonsgrad. Hvis vi hadde klart å bli større innenfor disse yrkesgruppene, kunne vi hjulpet dem, også.

For, vi er sterke sammen! Se for deg et sykehus, vi vil ikke bare ha med oss helsefagarbeideren, men vi må også ha med oss sykepleierne, renholderne, sekretærene og bioingeniørene. Vi må bli større sånn at vi får enda bedre gjennomslag i våre saker vi jobber for.

Til slutt vil jeg stille deg et spørsmål: Vil du stå sammen med oss?

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?