Til hovedinnhold

Gi ungdommen mer ansvar

Det må bli mer attraktivt å bli ungdomstillitsvalgt, mener Kari Anne Stokdal Fagerland.

Det må bli mer attraktivt å bli ungdomstillitsvalgt, mener Kari Anne Stokdal Fagerland. (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)

Organisasjonen må fungere på ungdomsnivå, fra lokalt til nasjonalt plan. Da må det bli mer attraktivt å være ungdomstillitsvalgt.

29.10.2013 av Kari Anne Stokdal Fagerland
Sist oppdatert: 26.10.2021

Det har vist seg gjentatte ganger at lokale foreninger sliter med å finne ungdom til å tre inn i ungdomstillitsvalgtvervet. Og mange av de som blir ungdomstillitsvalgte er bare et navn på en liste. Hva er grunnen til dette?

Min konklusjon er at vi er for dårlige til å gjøre det til et attraktivt verv. Ungdommen må få flere oppgaver og mer ansvar.

Få oppgaver og lite ansvar

Lokale ungdomstillitsvalgte har få oppgaver og lite ansvar, og blir ofte satt aleine til å skrive aktivitetsplaner og med gjennomføring. Mange har ikke aktivitetsplan engang.

De får lite opplysninger om hva vervet innebærer og hvem de kan samarbeide med.

Nasjonalt og fylkesplan må bli flinkere til å gi klare føringer på hva ungdomstillitsvalgt lokalt har som oppgaver og ansvarsområder.

En god plass å starte er å gi lærling-, elev- og studentansvaret til de lokale ungdomstillitsvalgte. Klare oppgaver gir mer trygghet til gjennomføring. Ungdom skal jo møte ungdom. Vi må alle hjelpe til med å bygge opp rundt de lokale ungdomstillitsvalgte.

Lag gode nettverk

I tråd med godt fagforeningsarbeid har også styret et ansvar for at alle verv blir ivaretatt, også ungdomstillitsvalgt. 

Det er også viktig at ungdomsutvalgene på fylkeskretsene lager gode nettverksordninger for at ungdomstillitsvalgte i lokalforeningene og seg sjøl, slik at det skal bli lettere å gjennomføre aktiviteter og for at det skal bli lettere for nye ungdomstillitsvalgte å komme inn.

Få fram engasjementet

Vi har mye godt i vårt Handlingsprogram på nasjonalt plan, som ble vedtatt på landskonferansen vår i september. Og er det ikke slik at det nytter ikke å komme med gode tiltak eller kampanjer nasjonalt hvis det stopper på fylket. Vi står jo for at sammen står vi sterke, men hvis vi ikke får de lokale planet med oss, så står vi ikke sammen.

Så til slutt en oppfordring til de andre ute i styrene; ta ungdommen med. La de få utvikle seg og lære. Få fram engasjementet i de ungdomstillitsvalgte, da beholder vi dem lenger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?