Tariffoppgjør

Fagforbundet Viken avholdt sitt representantskapsmøte 21.10.2021, der denne uttalelsen ble vedtatt.

26.10.2021
Sist oppdatert: 26.10.2021

Tariffoppgjør

Fagforbundet er bekymret for de økende forskjeller i samfunnet.

I de lokale lønnsoppgjørene ser vi at lerderlønninger øker på bekostning av de mange som tjener lite.

For å løse dette må vi i lønnoppgjør gjevne ut forskjellene og sørge for at alle har en lønn å leve av.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?