Rammene lagt for tariffrepresentantskapet

Regionstyret har hatt samling på Sundvolden Hotel. Tema på samlinga var forberedelser til lønnsforhandlingene og den pågående streiken i kultursektoren.

08.10.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 08.10.2021

- Det var en stor glede å kunne samles igjen over flere dager. Det er første det skjer etter pandemien. Alt må på plass i forbindelse med lønnsforhandlingene, og da er det viktig å legge godt til rette for samtaler og diskusjoner, sier Vidar Evje nestleder i Fagforbundet Oslo og medlem i regionstyret.

Regionstyret ble holdt på Sundvolden Hotel over to dager fra 30. september til 1. oktober.

Forberedelser til tariffrepresentantskapet

- Den viktigste saken på samlinga var forberedelser til det kommende tariffrepresentantskapet. Der skal Fagforbundet Oslo forme hovedkravet til de kommende lønnsforhandlingene, forteller Evje.

Til våren er det hovedforhandlinger. Det betyr at det ikke bare forhandles om lønn, men også om andre forhold.

- Vi har lagt opp til at diskusjonene på tariffrepresentantskapet skal bli så strukturert som mulig, slik at vi får klare krav, legger Evje til.

Redusert arbeidstid på blokka

- Det har vært satt ned en arbeidsgruppe som har sett på områder som egner seg for å prøve ut redusert arbeidstid. Det har lenge har vært et diskusjonstema i Fagforbundet, og gruppas arbeid ble tatt godt imot, kan nestlederen fortelle.

- Redusert arbeidstid vil være noe vi skal diskutere på tariffrepresentantskapet, sier Vidar Evje.

Fikk beskjed om resultatløs mekling

- Streiken for rettferdig pensjon i kultursektoren preget samlinga. Underveis i møtet kom beskjeden om at mekling hos Riksmekleren ikke hadde ført fram. Det var en stor skuffelse for oss at arbeidsgiverne ikke kom medlemmene vår i møte, med et slikt rettferdig krav, sier Evje.

Her kan du lese mer om streiken i kultursektoren.

Minnet de omkomne på Utøya

Regionstyret ble avsluttet med omvisning og minnestund på Utøya.

- Det var gripende å være tilbake på Utøya en kald høstdag for omvisning og minnestund. Det er ubegripelig at et slikt overgrep har skjedd på øya, som mange av oss har gode minner fra, forteller han.

- Vi minnes de vi tapte på Utøya 22. juli 2011. Gjennom dem får vi ekstra styrke til kampen mot rasisme og for demokrati og sosial rettferdighet, avslutter Vidar Evje nestleder i Fagforbundet Oslo og medlem i regionstyret.

;