Til hovedinnhold

Krever overgangsordning til autorisasjon som paramedisiner

Fagforbundet vil ha overgangsordning for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic.

20.09.2021 av Anne-Mari Samskott
Sist oppdatert: 01.12.2021

Regjeringen kom fredag med en pressemelding om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette har vi i Fagforbundet støttet, og er glade for. Paramedisinere blir et godt og viktig supplement i de prehospitale tjenestene.

Fagforbundet er samtidig svært overrasket over at regjeringen overser det viktige samspillet mellom yrkesgruppene i tjenesten, og følgene dette kan få for ambulansearbeideren. I vårt høringssvar var vi i Fagforbundet tydelige på at:

- Ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning som nasjonal paramedic må kunne søke om, og få innvilget autorisasjon som paramedisiner, etter gitte føringer.

- Studenter som har gjennomført bachelorstudie i paramedisin/paramedic før autorisasjonen trer i kraft skal også innlemmes i autorisasjonsordningen.

- Regjeringen må involvere partene i arbeidslivet i å utarbeide overgangsordninger til studiet i paramedisin for de med videreutdanning, samt gode muligheter for kompetanseutvikling for alle i ambulansetjenesten.

Dette mener vi fordi nivået på en ambulansearbeider eller sykepleier med lang erfaring og videreutdanning som nasjonal paramedic er kvalitativt på høyde med en person med bachelor i paramedisin. De som har fordypet seg og tatt den videreutdanningen som var tilgjengelig før bachelor i paramedisin ble opprettet, bør få mulighet til å bli autoriserte paramedisinere. Ved å utelate denne gruppa vil man ved et potensielt masterløp gå glipp av svært kunnskapsrike fagfolk, som ikke får mulighet til å bidra i utviklingen av faget.

Ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic har vært pådrivere for faget, og er veiledere i tjenesten, og lærere for paramedisinstudentene på utdanningene. De bør sidestilles når det gjelder autorisasjon.

Frykter uro i ambulansetjenesten

Et annet viktig moment er at den operative yrkesutøvingen i norsk ambulansetjeneste ikke er differensiert utfra formalkompetanse per i dag, når det gjelder hvilke medisinske fullmakter og pasientbehandlingsansvar personellet kan inneha.

I flere helseforetak har man allerede sidestilt nasjonal paramedic med paramedisinere organisatorisk og kompetansemessig. Å åpne for en ny autorisasjon i tjenesten uten at det blir mulig for ansatte i eksisterende paramedic-stillinger med samme ansvar, arbeidsoppgaver og funksjon å tilegne seg denne, vil kunne føre til stor uro i tjenesten og bli en utfordring for arbeidsgiver.

Skuffet over at regjeringen ikke lyttet til fagfolk

Vi i Fagforbundet ba regjeringen om å involvere partene i arbeidslivet i å utarbeide overgangsordninger til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere med nasjonal paramedic-utdanning. Fagforbundet stilte, som den største medlemsorganisasjonen innen de prehospitale tenestene, våre ressurser og kompetanse til rådighet i dette arbeidet.

Derfor er vi nå svært skuffet over at regjeringen ikke lytter til fagfolka i tjenesten. Fagforbundet har vært tydelig på at fagarbeideren sin rolle også må ivaretas ved innføring av ny autorisasjon i ambulansetjenesten. Vi gir ikke opp, og skal jobbe hardt for at det innføres overgangsordninger til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic, og gode muligheter for kompetanseutvikling for alle i tjenesten.

Foreslår å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere som helsepersonell (pressemelding regeringen.no 17.9.21)

Fagforbundets høringssvar 4.6.21

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?