Turnuskurs 15. 16. og 17. september

Omsider etter over 1,5 år er vi i gang med fysiske kurs for tillitsvalgte igjen. Startet med to turnuskurs som vi kjørte parallelt to forskjellige steder.

17.09.2021 av Astrid Isene
Sist oppdatert: 17.09.2021

Det ene kurs ble kjørt som dagkurs, tre dager på Mastemyr med 23 deltakere, der var Siv Irene Nesse og Mette Andrea Christoffersen fra kompetansesenteret veiledere.
Det andre turnuskurset var hotellkurs med overnatting på Tyrifjord Hotell, der var det 24 deltakere med Bente Stokker Knutsen og Gard Thorsen veiledere som er Fagforbundet Viken sine egne veiledere på turnus.

Gode tilbakemeldinger på begge kursene.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende innføring i regelverket rundt turnusplanlegging, i tillegg til Fagforbundets politikk. De vil også lære å lage en turnusplan som best mulig ivaretar personalets helse og behov for sosiale aktiviteter og familieliv, samt ivaretar lover og avtaler.