Til hovedinnhold

Nye koster, nye tider og nye utfordringer

Fagforbundet har bak seg to tøffe tariffår, en lang valgkamp og ikke minst unntakstilstand med covid19. Det er på sin plass å takke alle for en formidabel innsats og feire mange seire.

16.09.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 18.10.2021

Tida framover blir nok også utfordrende, men både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte trenger påfyll og refleksjon. Derfor blir det både tillitsvalgtuke og fagforbundsuke i november.

Nøkkelen til godt fagforeningsarbeid

Fagforbundet er helt avhengig av dyktige tillitsvalgte i alle ledd.  Suksessoppskriften med å verve nye medlemmer er å ha gode tillitsvalgte. Ansvaret for å lære opp de plasstillitsvalgte ligger i fagforeninga og hele resten av organisasjonen.

Med det som bakteppe bestemte Arbeidsutvalget i Fagforbundet i kjølvannet av LOs tillitsvalgtsår, at forbundet skal ha en fast uke i året der den tillitsvalgte på arbeidsplassen skal være tema. Dette kommer også i høst, i uke 44, den andre uka i november.

Dyktige tillitsvalgte verver godt

De tillitsvalgte er en viktig faktor i vervearbeidet som må gjøres for å øke forbundets tariffmakt. I 2020 og 2021 har forbundet vunnet flere tariffseire etter streiker og harde forhandlinger. Det er ingenting som tilsier at ikke tariffoppgjør i framtida blir like tøffe, derfor er det så viktig at vi blir enda flere bak krava. Verving er alltid en prioritet, det samme er å få valgt tillitsvalgte i alle tariffområder.

Forventer at ny regjering leverer

For Fagforbundets medlemmer er regjeringsskifte en god nyhet og en ønsket endring. Forbundet har klare krav og forventer at ny regjeringa leverer på disse. Mange av sakene forbundet har prioritert er avhengig av sentrale politiske vedtak, men det er like fullt viktig at det følges opp lokalt. Ikke minst gjelder det retten til heltid, arbeidslivspolitikken generelt og prioriteringene til utsatte grupper når kommuneøkonomien styrkes.

Synlighet lokalt veldig viktig

Koronatiltak ser ut til å fases ut i løpet av høsten, i alle fall er det det vi alle håper. Det lover godt for fagforbundsuka i slutten av november.

En åpning av samfunnet betyr at tillitsvalgte kan møte medlemmene igjen på arbeidsplassene,  og ansikt til ansikt på samlinger og større møter. Det er en lettelse for alle, og gir større muligheter for dialog og debatt. Det er viktig, ikke minst fordi vi skal prioritere og behandle innspill foran hovedtariffoppgjøret 2022, LO-kongressen, landsmøte og landskonferansene.

Det er ikke så dumt å benytte anledningen under fagforbundsuka til å løfte spørsmål som betyr noe for medlemmene. Det er heller aldri forgjeves å lytte til det som skjer ute på arbeidsplassene.

Fagforbundet har dyktige tillitsvalgte som er synlige og nære, det er derfor vi vokser og utgjør en forskjell.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?