Til hovedinnhold

Yrkesprofilen - Feier / brannforebygger

Fagforbundet har vært i dialog med Bo Andersen og Morten Jensen, som er Feiere / brannforebyggere i VIB, ( Vestfold interkommunale brannvesen). VIB er Norges 4. største brannvesen. Bo og Morten jobber alltid sammen, og de har tilsyn med boligbyggelag, og sameie.

02.07.2021 av Rune Mathiassen
Sist oppdatert: 06.08.2021

Hva er en feier/ brannforebyggers jobb?

Vi feier skorsteiner, sjekker ildsteder, røykvarslere og fører tilsyn etter behov.

Noen steder trenger feiing og tilsyn hvert år, mens andre kan ha lengre intervaller.

Det kommer litt an på hvor gamle ildstedene og bebyggelsen er, hvor mye det fyres, og med hva, i tillegg til vedfyring finnes det gasspeiser.

Fortell mer om oppgavene man har som feier/ brannforebygger

Foruten feiing og tilsyn, blir det mye skriving av rapporter og oppfølging av saker.

Det blir stadig mer rapportering. Dette arbeidet gjorde vi tidligere inne på kontoret, men nå har bilen blitt vårt kontor. Nye arbeidsverktøy gjør at vi nå kan gjøre mye av registreringen ute i felten, enten på ipad, eller telefon. Dette er et flott verktøy som er veldig tidsbesparende.

Vi forklarer også beboere om riktig fyring, og ser til at ildstedene er forsvarlige. Videre tester vi røykvarslere og påpeker viktigheten av å ha nok røykvarslere i boligen.

Bo og Morten
Bo og Morten

Hvilke utfordringer møter en feier/ brannforebygger på jobb?                                            

I større byer er det gjerne flere fremmedspråklige beboere, og da kan det være utfordrende med språk. Det kan være vanskelig å få forklart hvordan man fyrer riktig, og at det er nødvendig med tilsyn. Mange fremmedspråklige har ingen eller lite erfaring med fyring fra landene de kommer fra.

Det er også flere utleiere i større byer, og det å få de til å forstå at de må utstyre boligene de leier ut med nok antall røykvarslere kan også være en utfordring. Dette koster penger og ikke alle er like intresserte i å bekoste dette, og da er det viktig vise til de konsekvensene det kan få.

Ellers er det helseutfordringer, man merker med alderen at balansen blir noe dårligere, og at vi er eksponert for sot hver dag. Soten er kreftfremkallende, derfor er det viktig å ha gode rutiner på rene og skitne soner.
Sommerstid hender det at vi støter på vepsebol, da er det om å gjøre å komme seg raskt unna, og så utsetter vi tilsynet til nærmere vinteren.

Feiere/ brannforebyggere har en særaldersgrense på 65 år. Vi er samstemte på at en som er over 65 år har lite å gjøre på et tak. Det finnes selvsagt de som har god helse og som i teorien kunne fortsette utover aldersgrensa.

Men ved fall og andre skader, vil konsekvensene som regel bli større for de i høy alder, og det tar mye lenger tid å komme seg tilbake.

Det finnes ikke mange feiere/ brannforebyggere over 60 år. I VIB jobber det 17 feiere/ brannforebyggere som til sammen har ansvaret for å kontrollere 55000 skorsteiner. Disse er i alderen 17- 60år, men hovedtyngden befinner seg i aldersgruppen 30-35 år.

Noe annet dere mener det er verdt å vite om  yrket?

I denne jobben treffer vi mange forskjellige mennesker. Det er viktig å kunne takle ulike situasjoner, og mennesketyper, og kunne snakke med folk på deres nivå. Det hender jo at noen ikke ønsker tilsyn, men vi løser som regel dette gjennom å forklare hvorfor det er viktig, og det er svært sjelden at vi ikke får gjennomført jobben vi skal gjøre.

Man må kunne formulere seg både muntlig og skriftlig, da det er mye lovverk å forholde seg til. Men man lærer mye underveis.

Ellers er det viktig med HMS (Helse, miljø og sikkerhet), og alltid gjøre en risikovurdering når man skal opp i en stige. Det må ikke bli ren rutine og "hverdagskost" å gå opp på et tak.

Jeg (Morten) har falt fra stigen, og det er utrolig hvor mye man rekker å tenke på vei ned mot bakken.

Hvordan blir man Feier/ brann forebygger?

Du kan ta ordinært løp med grunnkurs og videregående, eller ta bygg og anleggsteknikk vg1, for deretter å ta opplæring i bedrift ved feierfaget vg2.

I tillegg blir du sendt på et 6 ukers kurs på brannskolen der alt det teoretiske dekkes og eksamen blir utført.

Brannforebygger | Utdanning.no

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?