Pensjonist i Fagforbundet

Vi har tatt en prat med Mette Henriksen Ass, tillitsvalgt for pensjonistene i Fagforbundet Region Tønsberg. Mette bor i Tønsberg, er gift, har tre barn og tre barnebarn.

21.06.2021 av Mari Veholt-Meinstad
Sist oppdatert: 21.06.2021

Kan du fortelle oss litt om yrkeslivet og veien inn i pensjonistenes rekker?

Allerede som barn var jeg det vi kaller «lesehest», utdanningsveien ble kanskje allerede staket ut den gangen. Det sto i mellom lærer og bibliotekar forteller hun. Vitebegjæret var stort, det hersket det ingen tvil om. Jeg måtte nemlig alltid hjem om kvelden før klokka 20.00, for da var det Dagsrevyen.

Jeg var ferdig utdannet bibliotekar i 1976, og startet da på Deichman bibliotek i Oslo. Jeg ble raskt tillitsvalgt og etter hvert nestleder i kulturpersonalets fagforening.

Senere gikk ferden til Ålesund, før familien flyttet til Tønsberg i 1982.

Jeg begynte så å jobbe på Tønsberg bibliotek og ble snart en del av Tønsberg Kommunale forening, en avdeling i Norsk Kommuneforbund.

Senere ble jeg både Biblioteksjef og nestleder i fagforeningen, før jeg ble valgt til fylkesleder i Norsk Kommuneforbund i 2000.

I 2003 ble Fagforbundet stiftet og det medførte nye år i hovedstaden. Vervet som sentral tillitsvalgt og leder for seksjonen for Kirke- Kultur og oppvekst hadde jeg fram til Landsmøtet i 2017, da ble jeg pensjonist.

Bruker du noe av utdanningen og yrkeserfaringen din i dag?

Utdanningen brukes i kommunikasjon og i møte med mennesker. Yrket er i aller høyeste grad utadrettet, og veiledning er en sentral del. Ikke ulikt det å være tillitsvalgt egentlig.

Var det noen utfordringer i det å bli pensjonist?

Ja, overgangen var krevende. Det tar tid å venne seg til en helt ny tilværelse. Man skal venne seg til sin nye rolle, men man skal også avlære sin gamle.

Fordelen er at jeg fikk tid og mulighet til å ta opp igjen kontakt med gamle venner, og ikke minst at kontakten med barnebarna har fått mye større fokus. Vi bor nært hverandre nå og det gir stor gevinst for alle.

Jeg har også engasjert meg i frivillig arbeid. Og deltar i matutlevering, der målgruppen er barnefamilier som trenger slik bistand. Videre er strikking og kryssord en hobby.

Har du noen råd til de som snart blir pensjonister? 

Bruk den tiden du trenger for å tenke gjennom det du vil bruke livet ditt på. Finn noe du vil prioritere og som gir deg mening.

Har du noen forventninger til Fagforbundet som pensjonistmedlem?

Forbundets pensjonistarbeid henger lite sammen- det mangler en rød tråd. Det er lite målrettet informasjon å finne. Et nyhetsbrev hadde vært noe mange kunne hatt glede av.

Da er ballen kastet. Takk for praten.

 

 

;