Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling, og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterte til et dialogmøte for å drøfte de forskjellige forslagene som er lagt fram. Fagforbundet var, som eneste fagforbund, tilstede med fire representanter for å legge frem vårt syn på denne viktige saken. 

27.05.2021 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 08.06.2021

- For Fagforbundet er det viktig å få på plass en slik autorisasjon. Både for de som har bachelor, men også for de som har tilsvarende kompetanse, forteller Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Fagforbundet var samtidig tydelige på at vi ikke må undergrave fagarbeiderens viktige rolle i både dagens og framtidas tjeneste.

- Vi tror det er viktig å få klare retningslinjer på dette for å ivareta begge utdanningene, og for å få en bedre forutsigbarhet, sier Rønning.

Utviklingsarbeidet er fortsatt i en tidlig prosess, og det skal være et nytt møte på et senere tidspunkt for å diskutere elementer vi kan enes om i våre høringssvar.

- Det første møtet var veldig positivt, og vi ser positivt på det videre arbeidet  fremover, understreker Rønning. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?