1. mai-markering

Solidaritet er en viktig del av Fagforbundets arbeid. I en verden preget av globalisering, med stadig voksende ulikheter, er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. De som har minst må få hjelp fra de som har mest.

29.04.2021 av Rune Mathiassen
Sist oppdatert: 29.04.2021

Gå inn på arrangementet her:

https://youtu.be/CboSiDApuAM

Støtt Norsk Folkehjelp og Fagforbundets hjelpearbeid i Palestina:
VIPPS: 10145
Kontonummer: 1503 18 47793

Støtt SOS Barnebyer og Fagforbundets
hjelpearbeid i Angola:
VIPPS: 02525
Kontonummer: 8380 08 73730
(Merkes «Fagforbundets barneby»)

Her kan du lese mer om Fagforbundets solidaritetsprosjekter:
https://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/solidaritetsprosjekter
https://folkehjelp.no/samfunnsengasjement/likestilling/rik-pa-mangfold

;