Fagorganiserte i front i Myanmar

Den 1. februar i år gjennomførte de militære et statskupp i Myanmar, tidligere Burma. Det har vært mange reportasjer i media om motstand mot kuppet, men fagbevegelsens rolle har vært veldig underkommunisert.

11.04.2021 av Rolv Rynning Hanssen
Sist oppdatert: 22.04.2021

Allerede dagen etter, 2. februar, la leger og andre helsearbeidere fra 70 sykehus i 30 byer ned arbeidet i protest mot kuppet. Den 9. februar hadde all KOVID-vaksinasjon blitt stoppet, landets testsystem hadde kollapset, og de fleste sykehus hadde stengt.

Streik over hele landet

I løpet av få dager streiket arbeidere over hele landet og stengte arbeidsplasser, inkludert Myanmar Oil and Gas Enterprise, Myanmar National Airlines, jernbaner, gruver og regjeringsdepartementer samt byggeplasser, klesfabrikker og skoler.

Streikene har raskt spredt seg til andre sektorer. Syv lærerorganisasjoner, inkludert Myanmar Teachers’ Federation (100 000 medlemmer), samt ansatte i Utenriksdepartementet sluttet seg til streikene

Den 8. februar tilsluttet alle arbeidere fra Myanmar-jernbanene seg streikene, dermed stoppet jernbanetransporten fullstendig. Banker måtte stenge på grunn av mangel på bemanning, til og med ansatte fra Central Bank of Myanmar sluttet seg til. Lastebilsjåførene i hovedstadsområdet har sluttet seg til streiken og kjører bare ut mat og medisiner.

Dramatisk evakuering

I landets nest største by, Mandalay, satte innbyggerne i gang en storstilt evakuering av husene til jernbanearbeiderne i streik. De bor, som jernbanearbeider i mange land, i statsstøttede hus og alt ville bli ødelagt om ikke de umiddelbart flyttet eiendelene ut.

Fagforbund som Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM), og Myanmar Industry Craft and Service Trade Unions Federation (MICS) har forlatt National Tripartite Labor Forum (trepartssamarbeidet) for å vise at de ikke anerkjenner den nåværende administrasjonen, og de har bedt medlemmer å delta i generalstreiken.

Fagforeninger er nøkkelen til demokrati

Etter kuppene i 1962 og 1988 ble fagforeninger forbudt og vil sannsynligvis bli det igjen. Fagorganiserte kan bli nøkkelen til gjeninnføring av demokrati i Myanmar.