Enighet med Virke om mellomoppgjøret

Papirer og datamaskin på et møtebord i forbindelse med tarifforhandlinger med Virke i 2016

Illustrasjonsbilde fra tariffoppgjøret 2016 med Virke (HUK området) (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og Virke har forhandlet ferdig mellomoppgjøret for frisører, boligbyggelag, brukerstyrte personlige assistenter, kinoansatte og apotekansatte.

14.04.2021 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 15.04.2021

Partene er blitt enige om et generelt tillegg på 2,25 kroner for ansatte omfattet av tariffavtale for boligbyggelag, landsoverenskomst for frisører og landsoverenskomst for BPA

Ansatte omfattet av landsoverenskomst for kinoer får ytterligere én krone i lavlønnstillegg, tilsammen 3,25 per time. 

Ansatte omfattet av overenskomst for apotek får både lavlønnstillegget og ytterligere én krone per time i utjevningstillegg; tilsammen 4,25 kroner per time. 

Resultatet er på linje med frontfaget. Tilleggene gjelder fra 1. april 2021. 

;