Utsatt årsmøte 2021

Utsatt årsmøte gjennomføres digitalt 10.mars 2021

17.02.2021
Sist oppdatert: 17.02.2021

 

Til medlemmene i Fagforbundet Moss og Våler

 

 

Velkommen til digitalt årsmøte

 

Dato:       10.03.2021

KL:           18.00

Sted:         Møte gjennomføres digitalt på Teams

 

Frist for påmelding er satt til 07.mars – Meld deg på ved å trykke på linken under her:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/aarsmoete-fagforbundet-moss-og-vaaler/register

 

SAKSLISTE

 

  • Åpning v/leder
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Konstituering
  • Årsberetninger 2020
  • Handlingsplan 2021
  • Innkomne forslag
  • Regnskap 2020
  • Budsjett 2021
  • Valg
  • Avslutning

 

 

Sakspapirer blir sendt ut pr mail, etter påmelding

 

Grunnet det digitale systemet er påmeldingsfristen endelig og registrert etter fristen ikke mulig. Etter påmeldingsfristen vil du motta en innkalling med link til Teams og selve møtet.

 

Brukerveiledning for Teams er vedlagt – les nøye!

Dagen før møtet, den 09.mars 2021, vil det være mulig å prøve møtelinken mellom 15.00 -16.00 Dette for å sikre at alle som har meldt seg på kommer seg inn i systemet. Anbefaler at alle prøver dette slik at møtet gjennomføres på best mulig måte.

 

Ved valget vil det brukes et digitalt avstemmingssystem om det skulle være bli behov for det. Det vil da foregå i et system fra Compendia (samme systemet som brukes ved uravstemninger) og alle vil da få en SMS med link på sin mobil.

Det vil bli nøye gjennomgått før avstemningen starter ved behov.

 

Når møte åpner, vil det bli et navneopprop ift påmeldingen. De tilstedeværende vil bli registrert i avstemmingssystemet. Det er derfor viktig at du er tilstede i møtet hvis du har meldt deg på.

 

NB! Hvis du har reservert deg fra å motta SMS fra Fagforbundet, får du ikke avgitt stemme. Dette gjelder også om du er registrert med feil telefonnr i medlemsregistret.

Begge deler kan endres på Din Side. https://www.fagforbundet.no

 

Er du påmeldt, men blir forhindret fra å delta setter vi pris på at du sier i fra til:

Post@fagforbundetmoss.no el Ringer tlf 69208480

 

 

 

 

Mvh

 

Fagforbundet Moss og Våler

v/ styret

Relaterte dokumenter:

;