Vi er fortsatt der for deg !

En liten oppdatering fra "kontoret"

30.04.2020
Sist oppdatert: 30.04.2020

Først en stor takk til alle våre medlemmer som daglig står på, jobber og bidrar til gode løsninger i en rar og utfordrende hverdag. Hvor lenge situasjonen med tiltak vil gjelde vet vi ikke, så inntil videre fortsetter vi med hjemmekontor. Ta kontakt på mobil 47783995, mail bente.helle.quanfouh@halden.kommune.no,eller via din plasstillitsvalgte. Flere kontaktopplysninger ligger her på nettsiden. 

Det er gjort avtaler med arbeidsgivere både lokalt og nasjonalt for å komme best mulig ut av denne spesielle situasjonen. Men, selv om det inngås flere avtaler skal det forsatt drøftes med tillitsvalgte. Lov og avtaleverk gjelder fortsatt. Er det en plasstillitsvalgt på din arbeidsplass så ha dialog med han/henne.

Har du blitt permittert, eller står i fare for å bli det, er det viktig at du gir oss beskjed. Du vil da få fritak for kontingent og bare betale forsikring/stønadskasse.

Vi har ukentlige møter for å holde oss oppdatert på det som gjøres sentralt og for å gå gjennom forskjellige problemstillinger. Det dukker stadig opp utfordringer men medlemmene våre skal være trygge på at vi står på for dem.

Ta kontakt om du lurer på noe eller trenger bistand, vi er der for deg !