Til alle som har fått tildelt eller plukket leie av hyttene våre !

Leietiden er tirsdag kl.14.00 til søndag 18.00. Dette er på grunn av lokale og nasjonale smittevernregler !!

03.06.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021