ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET AHUS ER UTSATT

Pga. Covid-19 er årsmøtet 2021 i Fagforbundet Ahus utsatt.

15.01.2021
Sist oppdatert: 15.01.2021

Ny innkalling vil komme når ny dato er fastsatt.

 

(Tidligere annonsert dato 26.01.21 utgår)

 

Mvh Cathrine

______________________________

Cathrine Strand Aaland

FTV-Fagforbundet

FFT-Forum for tillitsvalgte

 

Akershus universitetssykehus HF

Hovedtillitsvalgte

1478 LØRENSKOG

 

Mobil: +47 4519 9650

E-Post: cathrine.strand.aaland@ahus.no