MEDLEMSMØTE VEDRØRANDE NY OFFENTLEG TENESTEPENSJON

Fagforbundet sine avdelingar i Nordfjord inviterar til informasjonsmøte om offentleg pensjon. Om tariffoppgjeret er klart, tek vi litt om det og. Det vert lagt opp til 2 møter i regionen.

19.04.2018
Sist oppdatert: 16.01.2019

Forslag til ny offentleg tenestepensjon skal opp til uravrøysting blandt medlemmane 16. mai, om alt går som planlagt. Vi ynskjer difor å invitere til medlemsmøte med dette som tema.

Måndag 07.05.18 - 18-20 - kommunestyresalen i Eid.

Tysdag 08.05.18 - 18-20 - Kolset Skule, Leirgulen

 

Enkel servering.

 

Velkomne skal de vere!

Relaterte dokumenter: