Til hovedinnhold

Autisme - pedagogiske tiltak som virker, nettkurs

Fagforbundet Vestland, Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til nettkurset Autisme - pedagogiske tiltak som virker,

08.03.2021
Sist oppdatert: 08.03.2021

Fagforbundet Vestland, Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til nettkurset

Autisme - pedagogiske tiltak som virker,

Tid: Tirsdag 23. mars kl. 17.00 – 20.00

Sted: Teams

Kurset er gratis for medlemmer i yrkesseksjonen

Påmeldingsfrist: 12. februar

Påmelding på linken under: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/autismepedagogisketiltak/register 

 

Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser. Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Kurset gjennomføres digitalt med toveis kommunikasjon mellom foreleser og deltakere

Formål

Kurset gir kompetanse om hva autismespekterforstyrrelse betyr for tenkemåte og sårbarhet. Dette er nøkkelen til å finne gode individuelle tiltak og vil gi bedre samhandling.

Erfaringsmessig er utbyttet fra slike kurs større når flere fra samme arbeidsplass har gått sammen og latt seg inspirere til nye innfallsvinkler og strategier.

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme. Brukerne/elevene/pasientene kan være barn, ungdom, voksne og eldre - i skole, på arbeidssteder, på dagsenter, og i boliger for funksjonshemmede

 

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i "høytfungerende autisme" som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket? Hva bør gjøres?

Hvordan møte personer med autisme, og tilstøtende diagnoser, best mulig?

Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre i forhold til følgende utfordringer

 

Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer

Begrenset evne til sosial omgang

Tilpasningsvansker

Kognitive vansker

Sansemotoriske vansker

Emosjonell sårbarhet

 

Kurset omtaler rettigheter, og gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, og metodiske og pedagogiske tiltak som virker.

Kurset tar også for seg fremtidsprognoser; Krav til arbeidsplass - bo alene - finne partner, osv.

Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

 

 

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?